VoIP Peering

What does Peering mean?

För att börja förstå begreppet VoIP peering, måste vi börja med peering. Peering är processen där två internet-nätverk kopplas samman för att utbyta trafik. Detta möjliggör att direkt hantera trafik mellan dess kunder utan att betala en 3e-tjänst leverantör för att bära trafik över internet.

Generellt är nätverk sammankopplade på två sätt; ”transit” där ena nätverket betalar det andra för att bära sin trafik. Om en nätverksoperatör skickar och tar emot trafik över en sådan sammankoppling, är vägarna bestämda av transit- leverantören. Detta innebär även att om problem skulle uppstå, påverkar det nätverket som använder transport leverantören. Transit-leverantörer täcker ofta större områden och kopplas till nätverk i andra områden. Till exempel, om ditt nätverksväg går genom olika städer.

Det andra sättet att sammankoppla nätverk är genom peering där två nätverk samsas om att skicka data fram och tillbaka mellan varandra utan kostnader. Peering är mer populärt av många anledningar, varav en av de främsta är att det är kostnadseffektivt att hantera trafik själva. Detta tillåter även mer kontroll av trafik av lokala områden. En nätverksoperatör som väljer peering, har mycket mer kontroll över externa vägar och kan enkelt anpassa routing. Det är dock viktigt att nämna att peering håller trafik lokalt, men kan på grund av det erbjuda snabbare koppling mellan de två nätverken.

  • Peering är processen där två internet nätverk sammankopplar och utbyter trafik.
  • Peering är avgiftsfritt mellan två nätverk.
  • Voice peering bär data mellan två nätverk, och inte via PSTN.
  • Voice Peering eller VoIP peering betyder att skicka samtal från en ISP till en annan med VoIP teknologi.
  • VoIP peering kan minska kostnader, ge mer kontroll över trafik och möjliggöra bättre kvalitet av samtal.

När peering blir ett problem

Eftersom den mest vanligt förekommande typen av peering är avgiftsfritt, betyder det att båda nätverk kommer överens om att skicka varandras data gratis. Detta avtal ligger i uppfattningen att mängden data mellan båda är av lika volym. Men vad händer när den ena börjar tippa på vågen och utnyttjar avtalet mer? Ett exempel på detta är Netflix som utgör 37% av all internettrafik i Nordamerika under rusningstid. Nätverket Cogent hanterar att utgående trafik för Netflix och våra egna ISP leverantörer måste acceptera data från Cogent för att skicka det vidare enligt peering avtal. Men under 2013 anklagades Verizon för att minska deras trafikportar istället för att öppna upp nya, vilket resulterade in mindre datatrafik och därav sämre kvalitet i Netflix. Detta är framförallt intressant eftersom du kanske vid denna stund betalar för ett premium abonnemang hos en internetleverantör för det absolut snabbaste internet, men det ligger egentligen inte i dina händer på grund av dessa avtal.

VoIP Peering

Uttrycket VoIP peering eller även kallat Voice peering, refererar till att skicka samtal från en internetleverantör till en annan med hjälp av VoIP teknologi. Detta refererar även till relationen mellan operatörer där de kommer överens om att utbyta VoIP trafik genom IP nätverk istället för PSTN. När samtal inte skickad över PSTN resulterar det i mindre kostnader och bättre samtalskvalitet eftersom det inte sker någon omkodning mellan VoIP molnet och PSTN. Detta gör det även möjligt att erbjuda flera nya funktioner såsom status och mobilitet för alla slutanvändare.

Företag implementerar VoIP system allt mer, och letar även för  nya sätt att hålla tullkostnader låga som associeras med PSTN. VoIP peering håller rösttrafik på IP nätverk som gör VoIP samtal helt självständiga från PSTN. Konceptet är dock nytt på marknaden och operatörer testar frekvent ut nya metoder med 3e-partstjänster såsom NeuStar, Switch och Data.

Övergången till internet-baserad telefoni kommer med många ineffektiviteter med befintliga hybrider såsom Skype. Även om båda tjänsteleverantörer använder IP-baserade nätverk för att koppla samtal, måste samtalet fortfarande transportera över PSTN vid något tillfälle. Detta syns ofta i företag som implementerar VoIP system för att ringa, men samtalen går fortfarande över PSTN. Dessa samtal är ofta utsätts ofta för paket konvertering vilket oundvikligt resulterar i ineffektivitet och reducerad samtalskvalitet. Med högre nivå av VoIP trafik över åren, frågar leverantörer sig själva varför de måste anpassa sig till de analoga kostnaderna av PSTN när det går att göra billigare och med mer kontroll av IP-kopplingar.

Sammanfattning

Uttrycket VoIP peering eller även kallat Voice peering, refererar till att skicka samtal från en internetleverantör till en annan med hjälp av VoIP teknologi. Detta refererar även till relationen mellan operatörer där de kommer överens om att utbyta VoIP trafik genom IP nätverk istället för PSTN. Genom att ha full kontroll och direkt koppling, kan peering minska kostnader och möjliggöra bättre kvalitet. Det är ingen tvekan om att det snart kommer bli det primära mediumet för kommunikation i företag. Voice peering är den fundamentala infrastrukturen som i framtiken kan komma att domineras av mindre internetleverantörer istället för de stora operatörerna och PSTN som vi känner till idag.