World wide web

World wide web

World wide web, www eller webben som det också kallas är de hemsidor som är uppladdade på en server som är sammankopplade med andra server och tillsammans utgör internet. Webben har gått från att vara menat ett intranät till att bli hela världens tillgång, dock med vissa begränsningar.

När webben skapades var tanken att det skulle vara öppen källkod så att vem som helst skulle kunna bidra till innehållet. Den första hemsidan som blev tillgänglig på webben tillkom den 6 april 1991. Det dröjde dock flera år innan internet blev en allmän åtkomst i och med att persondatorerna blev billigare.

Webben är en viktigt faktor till att informationsåldern inleddes, eller den digitala revolutionen startades, som det också kallas. Tack vare webben kunde informationsutbyte ske mycket snabbare för alla nivåer; både för konsumenter som kunde få tillgång till media och uppslagsverk på ett helt annat sätt; och för industrier som kunde effektiviseras.

  • Webben var en viktigt faktor i den digitala revolutionen.
  • Webben är det som knyter samman internets olika hemsidor.
  • Augusti 1991 tillkom den första hemsidan på webben tillgänglig för allmänheten.
  • Webben baseras på en öppen källkod tillgänglig för alla.
  • Vissa stater begränsar åtkomsten till webben som en del av deras förtryck.
  • Webbtillgång kommer att byggas in i allt fler prylar.
  • Webben är redan idag vår huvudkälla för att leta information.

Webbens påverkan på kulturen

Webben har gett tillgång till information som tidigare var svårt att nå. Tack vare att vem som helst kan bidra till innehåll på webben har det lett till att flera subkulturer har kunnat träffats på internet. Det har gjort att gränserna för mötesplatser har tagits bort.

Eftersom de flesta sidor på internet är på engelska har det även lett till att svenska ungdomar har idag en större förståelse för engelska än vad deras generation innan hade. Kinesiska är det språk som används näst mest efter engelska på internet. Detta trots att det förekommer stor censur av webben i Kina.

Nätmobbning har vuxit sig starkt i och med webbens expansion in i våra mobila enheter. Tack vare anonymitet är det många som sprider hatiska kommentarer, kränkande bilder eller annat som ska främja näthat mot en viss person. Skyddet är fortfarande svagt för de som utsätts för näthat.

Framtiden med webben

Webbåtkomst sprider sig till allt fler produkter i vår miljö. Nuförtiden handlar det inte bara om så kallade aktiva prylar (mobiler, surfplattor, teveapparater och så vidare) utan även passiva prylar (kläder, diskmaskin, dörrklocka och så vidare). Detta kallas för sakernas internet, ”internet of things” på engelska, och innebär att allt är uppkopplat mot webben.

Ju fler saker och användare som är anslutna till webben desto mer information kan utbytas. Information som därefter kan användas för att effektivisera en tjänst, en produkt eller till exempel för att styra om trafik vid en given tidpunkt vid trafikstockning. Självkörande bilar kommer exempelvis vara anslutna till webben.

När vi kommer att vara mer och mer anslutna till webben kommer webben dessutom att bli personligt anpassad utifrån våra behov. Digitala personliga assistenter förväntas bli en viktig del i vår framtida vardag allt eftersom webben sömlöst smälter samman med vår vardag bit för bit.