5G

Vad innebär 5G

Man hör ordet 5G lite överallt idag. Men vad innebär 5G? 5G står för 5:e generationens mobilprotokoll och namnet används för att den senaste stora utvecklingsfasen för mobilnätet. 5G håller precis på att lanseras runt om i Sverige och i världen, men när man pratar om 5G så beskrivs det fortfarande som framtidens protokoll. 5G kommer så småningom ersätta 3G och 4G, som nu är de vanligaste standarderna. Utvecklingen innebär en snabbare och säkrare uppkoppling till det mobila trådlösa nätverket.

5G höjs redan nu till skyarna och folk pratar om betydligt högre hastigheter och jämnare genomströmning. Men hur kan 5G vara så mycket bättre än 4G? Vad är det som gör 5G så speciellt? Och är det sant att 5G är farligt? Vill du gräva djupare i 5G har vi skrivit en blogg om allt du kan tänkas vilja veta om 5G.

Forskning om 5G

Forskningen kring 5G och dess mobila nätlösningar har varit intensiv. Både företag och stater har satsat enorma summor på att hitta bättre och snabbare lösningar. Det har varit både användaren och det moderna samhället som drivit på utvecklingen framåt. I framtiden kommer fler enheter att vara uppkopplade mot internet och det kommer att krävas stabila mobila nät för att samhället ska fungera.

Naturligtvis kommer våra privata mobiler och datorer att vara uppkopplade mot 5G. Men även sjukhus, brandkår, skola och andra viktiga samhällsfunktioner kommer att vara uppkopplade mot molntjänster och kommer därför vara helt beroende uppkoppling. Det kommer vara höga krav på snabbhet och låg fördröjning. 5G måste fungera överallt och utan avbrott. Men vad innebär egentligen 5G och vad ska det användas för?

  • 5G är benämningen på framtidens protokoll för telekommunikation
  • Standardens hastighet kommer att hamna runt 10-20 gigabit/sekund
  • 5G kommer både att vara snabbare men också mer tillgängligt och stabilt än tidigare protokoll
  • 5G ska klara betydligt fler parallella uppkopplingar än nuvarande teknologi
  • Fler prylar än innan kommer att kunna vara uppkopplade samtidigt
  • De flesta operatörer och utvecklare testar redan idag tekniken i mindre skala
  • Teknologin beräknas finnas tillgänglig för allmänheten runt 2020

Sakernas internet blir vardag

Sakernas internet, eller ”Internet of Things” (förkortat IoT), innebär att fler och fler maskiner och prylar kommer att vara uppkopplade mot internet. Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör, offentliga toaletter, hårfönar som vet om din hårtyp och kan anpassa värmen, till hela byggnadskomplex. Parallellt med utvecklingen av sakernas internet sker också mycket forskning kring autonoma fordon, som självkörande bilar, och ”Smart cities”, uppkopplade städer.

Gemensamt för alla dessa nya funktioner är att uppkopplingen till olika typer av molnbaserade tjänster och databaser är essentiell för att systemen ska fungera som det är tänkt. Det är till exempel oerhört viktigt för ett självkörande fordon att få direkt återkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som det är uppkopplat mot.

5G är alltså en förutsättning för att utvecklingen av IoT, sakernas internet, smarta städer och autonoma fordon ska kunna fortsätta. Och mycket av forskningen har handlat om 5G om bättre kapacitet för att stödja att många olika typer av enheter är uppkopplade samtidigt utan att nätets kapacitet och stabilitet äventyras.

Högre hastigheter och mindre fördröjning

5G ligger på ett högre frekvensband än exempelvis 4G eller den typ av Wi-Fi vi använder idag. Det är den högre frekvensen som gör hastigheten för 5G så pass mycket bättre. Ca 10 Gigabit/s beräknas hastigheten ligga på. Utöver den ökade hastigheten kommer 5G ha en mycket lägre fördröjning, det som brukar kallas latency. Frågan om fördröjning har varit en viktig punkt när det kommer till 5G. Detta på grund av att man, i realtid, vill kunna styra olika enheter. Tänk dig en självkörande bil som tar en halv sekund för lång tid på sig att göra ett kritiskt beslut. Det kan innebära att personer mister livet. 5G förväntas ha en fördröjning på en millisekund.

Vad kommer 5G att innebära för privatpersoner?

För privatpersoner kommer 5G att innebära att både dator och mobil kommer att få snabbare nät med mindre fördröjning. På sikt kommer troligtvis det trådbundna nätet att fasas ut till förmån för trådlös teknologi. Internet kommer att finnas tillgängligt överallt och fler av de prylar vi använder i vardagen kommer att vara uppkopplade.

Vi kommer att leva i en framtid där smarta prylar, städer och samhällsfunktioner blir vardag. Utvecklingen går även mot att både lagring och tjänster blir molnbaserade, vilket ställer högre krav på nätets kapacitet medan lagringen på hårdvaran, det vill säga på datorn eller i mobilen, kommer att bli mindre viktig.

5G håller sakta på att testas i Sverige. Exat vilka operatörer som kommer att erbjuda teknologin är ännu inte bestämt. Troligtvis kommer vissa städer och regioner att implementera tekniken snabbare än andra. Bland annat har Telia tidigare gått ut med att Stockholm och Tallinn kommer att vara tidiga testbäddar.

Har 5G någon påverkan på vår hälsa?

Det har ofta diskuterats om telefoner, generellt sett, är farliga för oss människor. Den allmänna slutsatsen har varit att telefonen inte är farlig för oss. Men i och med framfarten av 5G så har debatten blossat upp på nytt. De som påstår att 5G är farligt, hävdar att den ökade energin som en högre frekvens innebär, kan orsaka cancer. De styrker ofta sina påstående genom att hänvisa till IARCs utlåtande. IARC är det internationella organet för cancer-forskning. IARC har nämligen klassat de radiovågor som telefonen och mobilnätet avger som ”möjligen carcinogena”. Men det är ingen anledning till att hetsa upp sig för det. Många vardagliga saker har fått samma klassificering, exempelvis kaffe. Inga definitiva bevis finns på att 5G ska vara framkallande.

Senaste uppdatering Oct 2020