Privacy Policy

Här förklarar vi hur Dstny samlar in, använder och hanterar information.

Destiny Sweden AB (Dstny) och personuppgiftsbehandling

Dstny arbetar systematiskt med integritet och informationssäkerhet för att säkerställa efterlevnad av Dataskyddsförordningen och säkerställa ett högt skydd för de personuppgifter vi behandlar. Dstny använder sig av ett externt Dataskyddsombud för att erhålla specialistkompetens men också för att säkerställa oberoende granskning. Vi utför kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser, stickprov, revisioner och övriga insatser för att mäta och förbättra vårt integritetsskydd och höja informationssäkerheten. Dessutom utbildas Dstnys personal kontinuerligt i integritet och informationssäkerhet.

Dstny gör bedömningen att vi agerar personuppgiftsbiträde och ni som kund agerar personuppgiftsansvarig. Detta eftersom det är ni som kund som bestämmer att personuppgifterna ska behandlas och med vilket ändamål. I och med att ni som kund nyttjar Dstnys tjänster behandlar vi personuppgifter för er räkning och då uppstår det en biträdesrelation. Denna relation ska avtalas via ett personuppgiftsbiträdesavtal, där det anges vilka personuppgifter Dstny behandlar, hur dessa ska behandlas och med vilka skydd personuppgifter ska behandlas. Eftersom Dstny erbjuder standardtjänster till flertal kunder så använder Dstny vår standardmall för uppgiftsbiträdesavtal, Dstnys personuppgiftsbiträdesavtal.

Vårt avtal är heltäckande och omfattas av de krav som anges i Dataskyddsförordningen. I personuppgiftsbiträdesavtalet anger vi vilka personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar personuppgifterna, att ni har rätt att utföra revisioner, vilka underleverantörer vi använder med mera.

Dstny Privacy Policy 2024-03