Dstnys hållbarhetsarbete

Dstnys devis är ”Business Communications today and tomorrow”. En viktig del av den mening en är just ordet tomorrow. En morgondag som vi tror blir så mycket bättre om vi alla tar vårt ansvar.

 
csr

Framtiden börjar nu

Framtiden är ingen avlägsen filosofisk sak som händer om tio år. Det är alltid vad som händer i nästa sekund, nästa minut, nästa dag, nästa år. Tiden går och vips så är vi inne i en ny framtid. Det vi gör nu kommer ha enorma effekter på vad som händer sen, både när det kommer till miljön och sociala aspekter. Om vi tar tag i framtiden nu, så kommer framtiden bli lättare sen. På Dstny förstår vi vikten av att företag värnar om framtiden för våra medarbetare, för miljön och vårt samhälle. Det är vi, företagare, som kan göra en riktigt stor skillnad i slutändan. Gör vi rätt val så kommer det spilla över på våra kunder, leverantörer och investerare. Vi måste göra skillnad – för framtiden börjar nu.

 

Corporate Social Responsibility - CSR

Du kanske har hört talas om CSR tidigare? CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om att vi företagare ska ansvar för hur vi påverkar samhället. Hur vi påverkar sociala perspektiv, miljön och vår ekonomi. Det hela handlar om hållbarhet och att företag ska bidra till ett hållbart samhälle. Självklart vill vi på Dstny vara med på denna viktiga resa och har tagit ett stort grepp kring vårt eget CSR-arbete.

 
globe_esg

De globala målen

Ledare runt om i världen har satt upp 17 globala mål. Officiellt benämns dessa som SDGer (Sustainable Development Goals). Genom att sträva mot dessa mål kan vi tillsammans bekämpa fattigdom och orättvisor samt lyfta klimatfrågan. Med dessa mål i åtanke, kan vi företagare, organisationer, samhällen och privatpersoner gemensamt skapa en bättre framtid.

 

Läs mer om de globala målen här:

sustainability

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Att ensam försöka förändra världen är ett alldeles för stort uppdrag, men alla kan vi göra något. Vi tror att vi kan få en större effekt genom att fokusera våra insatser, därför valde vi att koncentrera oss på 3 av de 17 huvudmålen. 

3_god_halsa

God hälsa och välbefinnande

07-hallbar-energi-for-alla_webb

Prisvärd och ren energi för alla

10-minskad-ojamnlikhet_webb

Minska ojämlikheter

Dstnys välgörenhetsarbete

Dstny har en aktiv sponsorstrategi som harmoniserar med vår hållbarhetsmål. För att löpande engagera vår personal  nomineras och väljs varje kvartal specifika ändamål som vi donerar pengar till. På så sätt kan vi göra punktinsatser där vi tycker det behövs som mest just nu, samtidigt som vi involverar personal i vårt CSR-arbete.

 
recycle

Teknikens kretslopp

Det finns en slit-och-släng-mentalitet när det kommer till teknik, inte minst när det gäller mobiltelefoner. En mentalitet som är tärande på jordens resurser. Som en del i Dstnys CSR-arbete har vi tagit steg för att minimera svinn och negativ miljöpåverkan som hårdvara kan medföra. Genom att erbjuda en service där vi inte bara gynnar återvinning, utan även återanvändning av mobiltelefoner, kan vi både ge våra kunder en prisvärd och säker hårdvaruhantering samtidigt som det gynnar miljön. Återvinning i all ära, men återanvändning är snäppet bättre och genom den process vi tillhandahåller våra kunder kunde 98% av hårdvara, som annars hade hamnat i en byrålåda eller i återvinningen, istället gå till en ny användare. Allt för att kunna ge våra kunder en mer hållbar lösning.

 

Vår kultur

En företagskultur behöver också vara hållbar. En hållbar företagskultur leder till att medarbetarna trivs, utvecklas och driva företaget i rätt riktning; för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare.

Företagskulturen hos oss bygger på öppenhet, prestigelöshet och kreativitet. Vi sätter personlig utveckling högt, och vi ger våra medarbetare möjlighet att själva forma sin roll och sin arbetssituation. Förutom att vi har roligt tillsammans under arbetstiden, så ser vi till att komma ut på gemensamma aktiviteter och därmed växa tillsammans. Vi är stolta över vår företagskultur och strävar efter att göra den ännu bättre!

scrum_board_csr-1

Vi bryr oss om våra kunder

Utan sina kunder är ett företag ingenting. Det är en del av vårt dagliga arbete att sätta oss in i våra kunders problem och behov. Exceptionell kundservice och goda kundrelationer måste vara något som genomsyrar alla projekt och uppgifter. För att få kontinuerlig information om hur våra kunder tycker att vi presterar så skickar vi ut NPS-undersökningar. På så sätt kan vi få, svart på vitt, vad vi gör bra och om det är något vi behöver fokusera lite extra på.

love_csr

Vi bryr oss lika mycket om våra kollegor

För oss är det A och O att våra kollegor mår bra. Att de känner att de får den hjälp och de verktyg de behöver för att de ska lyckas. Att de känner att de har en hållbar arbetsbelastning och en god balans mellan arbete och fritid. Därför skickar vi ut medarbetarundersökningar, ett så kallat motivationsindex, varje år. Skulle någon av de punkter vi berör i undersökningen sticka ut så gör vi dessutom så kallade pulsundersökningar för att fördjupa oss i den frågan. Resultatet från vårt motivationsindex kan bli allt mellan 1 och 10. Vår ambition är att alltid ligga på 8 eller högre.