https://www.dstny.se/app/uploads/anastasia-dulgier-ihi56-qs39u-unsplash_webb-e1588602241551.jpg

NMT – första generationens mobiltelefoni

Idag tar vi våra mobiler för givet. Man slår ett nummer och vips så hamnar man hos den man sökte. Många av oss funderar nog inte mer på våra mobilsamtal än så. Men mycket av det vi tar för givet idag innebar stora problem förr.

Första generationens mobiltelefoni

Mobiltelefoner monterade i bilar har funnits länge, ända sedan 1956. Dessa hade helt automatiska samtal och krävde alltså ingen fysisk operatör för att styra samtalet rätt. Men det fanns en geografisk begränsning på dessa telefoner eftersom de var bundna till en så kallad basstation, en specifik mast som just den telefonen tillhörde. Befann sig mobiltelefonen för långt ifrån stationen så fungerade det inte att ringa.

När mobiltelefonerna började slå igenom på riktigt så fanns ingen enhetlig standard för hur trådlös kommunikation skulle ske. Speciellt inte när det kom till samtal över längre distanser. Det var då NMT skapades, det vi idag kallar första generationens mobiltelefoni. Detta skapades som ett svar på den överbelastning och de tunga kraven i de manuella mobiltelefonnätverken.

Med NMT kunde vem som helst ringa vart som helst med sina mobiltelefoner. Man behövde inte längre veta vart mobiltelefonen man försökte ringa befann sig. En separat nummerserie krävdes samt ett datoriserat system som hade koll på vart telefonerna befann sig, alltså roaming.

NMT – Nordic Mobile Telephone

NMT står för Nordic Mobile Telephone och är ett analogt mobiltelefonnät som gemensamt byggdes upp i de nordiska länderna. NMT var ett fullständigt automtiskt nätverk skapad för allmänheten och togs i bruk efter tio års utveckling.

Även om NMT var en nordisk uppfinning så var Norden inte först ut med NMT-systemet. Det var i Saudiarabien som systemet först sattes igång år 1981. Först några månader därefter började även systemet användas i Sverige och Norge. Året efter kom Finland och Danmark igång och Island gick med några år senare.  År 1985 hade nätverket i Norden vuxit till 110,000 användare vilket gjorde det till det största mobila nätverket vid den tidpunkten. Många europeiska och asiatiska länder antog sedan samma system.

Specifikationerna för NMT var gratis och öppna. Detta gjorde att många företag kunde skapa NMT-hårdvara vilket i sin tur sänkte priser.

Hög räckvidd med NMT

Så vad var det som var så bra med NMT? Jo, NMT hade en överlägsen räckvidd jämfört med andra system. Även om man var långt ifrån en mast så kunde man fortfarande ringa. Detta var extra gynnsamt i länder med gles befolkning, som exempelvis Island eller i norra Sverige. Då senare system ofta når en stor procent av länders befolkning så är det fortfarande stora landytor som inte har någon täckning alls. NTM, å andra sidan, når nästan hela landytan och även en bra bit ut till havs.

Den längre räckvidden i systemet berodde på två olika saker. Dels så hade NMT en lägre frekvens vilket gjorde att signalerna kunde färdas längre. Med den lägre frekvensen blev våglängden längre och man kunde alltså vara längre ifrån masten. Dessutom så hade NMT-telefoner en högre sändningseffekt. En NMT 450-telefon tilläts ha en sändningseffekt på 15 watt medan en GSM-telefon (andra generationens telefoni, 2G) enbart har max 6 watt.

Net1 använder frekvensen idag

NMT släktes ner den 31 december 2007, detta efter att nedsläckningen hade skjutits upp i ca två års tid. Det var förtaget Nordisk Mobiltelefon, som idag heter Net1, som byggde ut ett digitalt mobilnät inom samma frekvensområde. På så sätt fick de tillgång till de frekvenskanaler som NMT nyttjade vilket gav Net1 tillgång till hela frekvensutrymmet på 450 MHz-bandet. Detta gör att Net1 har en väldigt bra täckning över hela Sverige. Enligt Net1 kan du vara upp till 12 mil utanför kusten och fortfarande få mobilt bredband på grund av frekvensen.

Det är lätt att glömma bort de många år som har krävts för att utveckla de mobiltjänster vi har idag. Och vem vet, om 10 år kanske användare tycker att det sättet vi använder mobiler idag är gammalmodigt och förlegat.