https://www.dstny.se/app/uploads/Bilder_hemsidan_moln.jpg

Telefonins historia från då till nu

Vi har väl alla hört det kända uttrycket ”Rom byggdes inte på en dag”. Detta stämmer även mycket väl in på utvecklingen av telefoni. Vårt sätt att kommunicera med varandra på distans har utvecklats från enkla röksignaler på stenåldern till en högteknologisk molnbaserad lösning fullproppad med funktionalitet och valmöjligheter.

Behoven har skapat utvecklingen och är anledningen till att vi idag har kommit så långt som vi faktiskt har. Med internets intåg så ökades förväntningarna på telefonin flerfaldigt och vi har inte blivit besvikna.

Innan telefonen fanns

Vi människor är mycket begåvade när det gäller att skapa och utveckla saker som ska tillgodose våra behov. En röksignal på savannen, en brevduva eller en fyr var alla fantastiska sätt att kommunicera över distans på sin tid, då kunde nog ingen föreställa sig de möjligheter att kommunicera som vi har idag.

När Samuel Morse uppfann telegrafen år 1844 revolutionerades vårt sätt att kunna samarbeta och nästa steg blev att vi, tack vare Graham Bell, kunde höra varandras röster via telefonen.

Den fasta telefonin

Telefonsystemet blev det populära sättet att överföra röstmeddelanden. Systemet för allmänheten döptes till public switched telephone network, förkortat PSTN, vilket är ett världsomspännande nätverk. Privata växlar som exempelvis företagsväxlar kallas istället för PBX, vilket är en förkortning av Private Branch Exchange. Något som oftast kallas, rätt och slätt, för en växel.

Förr var växlarna manuella och sköttes av en telefonist. Telefonisten svarade på inkommande samtal och distribuerade sedan dem till önskad destination. Själva kopplingen gjordes med proppar i ett koordinatorsystem som sattes samman med en kopplingslist, detta kallades för en proppväxel, alternativt med snören som sattes i jackar, så kallade snörväxlar. Det är dessa typer av växlar man kan se i gamla filmer där telefonister manuellt svara på alla inkommande samtal för att sedan koppla samtalet vidare till rätt mottagare.

Utvecklingen fortsatte i en rasande fart och snart blev växlarna automatiska. Önskan om att kunna koppla samman telefonsamtal utan en telefonist har funnits nästan lika länge som telefonen själv. Faktum är att ett patent på den första automatstationen togs ut bara 3 år efter att telefonen uppfanns. Men det var först när telefonnätet hade växt och den manuella kopplingen blev ohanterlig som systemet utvecklades till fullo, in tågade ett automatiskt väljarsystem som styrdes av abonnentens väljarskiva.

Snart byggdes fasta växlar in i lokalerna hos företag. Helt plötsligt fick man mycket mer kontroll över sin telefoni. Dessa växlar var pålitliga och många bra funktioner byggdes in. Tyvärr finns det en hel del negativa aspekter med de fasta växlarna. Förutom att de är skrymmande och dyra i inköp så är de även svåra att skala upp och ner i storlek. Får du in fler nya kollegor än vad din växel är byggd för får du i värsta fall byta ut hela växeln med all dess hårdvara. Går något sönder eller behöver uppdateras krävs det att en tekniker kan komma ut på plats för att lösa det och ska du någon gång byta lokaler – ja då är det bara att börja kånka. För växeln måste ju självklart flyttas med.

Den mobila telefonin

Så småningom hade telekommunikationen utvecklats in i den mobila eran. Fler personer kunde använda mobila telefoner genom att frekvensåtervinningstekniken utvecklades. Nu kunde man helt plötsligt få kontakt med andra vart som helst, när som helst. Den mobila telefonin har utvecklats i olika generationer där den första generationen, 1G, använde analoga signaler för att överföra användarens röst. Efter det har 2G, 3G och 4G lanserats. Mobila växlar gav en rörlighet i arbetsdagen som tidigare inte funnits, nu kunde man vara tillgänglig överallt. Men i och med de mobila växlarna tappade man mycket funktionalitet som tidigare fanns i de fasta växlarna.

Telefoni i molnet

Under tiden skedde en avgörande utveckling i människans historia – in kom internet. Detta blev snabbt en magisk plats där man kunde göra allt, inget var mer än ett knappklick bort. Internet bildade en allians med telekomsektorn, något som kom att kallas för VoIP. Voice Over Internet Protocol minskade kostnaderna för telefoni på ett drastiskt sätt och nu kunde folk från hela världen samtala utan att behöva betala en mindre förmögenhet.

I och med möjligheten att kunna molnbasera olika tjänster tog även telefonin detta naturliga steg framåt. Istället för skrymmande fysiska växlar kunde företag flytta upp sin växel i molnet och spara både lokalyta och pengar. Med molnbaserade växlar fick man nu det bästa av två världar – funktionaliteten från de fasta växlarna och rörligheten från den mobila telefonin. Molnbaserade växlar är skalbara näst intill oändlighet och kan växa i takt med att ditt företag växer.

Molnbaserade företagsväxlar är verkligen framtiden och vi ser en tydlig trend på marknaden, allt fler företag väljer att gå över till molnet. Och de kringtjänster som går att bygga kring den molnbaserade växeln begränsas i princip bara av vår fantasi.

Hur telefonin ser ut i framtiden, ja det får tiden utvisa. Men en sak kan vi vara säker på – det kommer att bli en spännande utveckling att följa.