Vad är 010-nummer?

010-nummer 

Den som har haft mobiltelefon länge kanske minns 010-nummer som en del av ett gammalt system, men så är inte fallet längre. Nu används numret istället för geografiskt obundna samtal, utan specifika riktnummer för olika landsändar. 010-nummer kommer idag oftast från svenska myndigheter eller företag. 010-nummer används flitigt när det kommer till telefoni för företag.

För några år sedan började Sverige återigen använda telefonnummer som inleds med 010, och som inte är kopplade till ett särskilt riktnummer. Tidigare användes sådana nummer främst inom NMT-systemet (Nordisk mobiltelefoni), men idag återanvänds numren av större företag och myndigheter som finns på fler än en ort.

  • 010-nummer är geografiskt oberoende och kan komma från hela Sverige.
  • Numren används främst av större företag som har kontor på flera orter.
  • Även myndigheter kan använda 010-numren för sina olika kontor.
  • Tidigare var 010-numren en del av NMT, men inte längre.
  • Ett 010-nummer kan gå till en fast telefon.
  • Ett 010-nummer kan gå till en växel där man får trycka in val på sifferknapparna.
  • Idag använder till exempel Skatteverket 010-nummer för vissa tjänster.


Kvinna ler mot sin mobil

010-nummer fördel för företag

010-nummer är fördelaktig för företag och myndigheter som finns i hela landet eftersom man slipper att varje kontor får olika riktnummer baserat på var det är beläget i Sverige. Dessutom kan en anställd som har en jobbtelefon med denna typ av nummer behålla samma telefonnummer även om personen flyttar till en annan del av landet.

Gamla 010-nummer får nya användningsområden

Tidigare användes alltså 010-nummer inom NMT-systemet, men eftersom det nu används av företag och myndigheter kommer de abonnenter som har kvar ett sådant nummer erbjudas en ny typ av mobiltelefon. Deras gamla 010-nummer kommer vara inaktivt cirka ett år innan det kan tas i bruk av företag eller myndigheter.

Om man går tillbaka ännu längre i historien har 010-numren faktiskt varit ett riktnummer, även om de idag är helt oberoende av geografisk plats. Före 1964 hamnade man i Stockholmsregionen om man slog in riktnummer 010, men idag hamnar man mest troligt hos en myndighets- eller företagsväxel.

Med det nyare systemet för 010-nummer kan en anställd få sitt nummer när han eller hon börjar jobba på ett specifikt kontor, och sedan ta med sig det numret vidare om personen byter till ett annat kontor. Detta nya sätt att använda 010-nummer kallas för att man har en ”nomadisk telefon”.


Skillnaden mellan 010-nummer och vanliga riktnummer

Vad är då skillnaden mellan vanliga riktnummer och 010-nummer? Riktnummer är en siffersekvens som används över hela Sverige för att urskilja områden där samtalet kommer ifrån. Det är nationella destinationskoder. Dock så stämmer dessa indelningar med kommungränser, konstigt nog. Exempelvis så är 011 riktnumret till Norrköping. På så sätt kan du veta vart i vårt avlånga land som samtalet kommer ifrån.

020-numer är i sin tur en nummerserie för frisamtal. 020-nummer går ofta till olika supportfunktioner hos företag. 010-numret var från början riktnumret till Stockholm. Detta var dock före 1964. Nu är istället 010-numret ett icke-geografisk nummer. Något sam passar företag som har kontor eller verksamhet runt om i hela Sverige.


Bytet från NMT

NMT var en analog och trådlös mobiltelefoniteknik som användes fram till 2007 då det fasades ut till förmån för andra tekniker. Det kallas ofta för första generationens mobiltelefoni och började användas 1981. Året 2007 blev en övergångsperiod där ett 010-nummer fortfarande kunde komma från ett NMT-system.

Eftersom det gamla NMT-systemet inte var helt utfasat kunde privatpersoner fortfarande använda sitt 010-nummer. Dock flyttades sakta men säkert all användning över från privatpersoner till myndigheter och företag, så under ett års tid kunde sådana nummer komma från privatpersoner, företag eller myndigheter – det gick inte att veta.

010-nummer kan jämföras med 077-nummer, som används av en del banker och myndigheter och som ofta leder till en växel. 010-numren är idag inte i bruk alls av privatpersoner. Det gör att många svenskar numera vet att 010-nummer kommer från myndigheter eller företag, och inte från vilken mobiltelefon som helst.

Vill du skaffa ett 010-nummer?

Funderar du på att skaffa ett 010-nummer till ditt företag eller har du kanske fler frågor och funderingar kring ämnet? Kontakta oss idag så hjälper våra kunniga rådgivare dig vidare. Du kan antingen ringa oss på vårt egna 010-nummer: 010-410 50 00 eller  fylla i formuläret på vår kontaktsida så kontaktar vi dig istället.

Recent posts