Vad är en högtalartelefon?

Högtalartelefon

Högtalartelefon är en funktion som används för att flera personer ska kunna höra och höras i samtal mellan två telefoner. Telefonen byter helt enkelt högtalare som ljudet strömmar ut ifrån, samt ändrar inställningen för ljudupptagning fåra att plocka upp ljud från ett litet område närmast luren till ett större fält.

Högtalartelefonen är lätt att använda och en populär funktion som de allra flesta telefoner har. Det gäller både mobiltelefoner och fasta linjer. På många arbetsplatser används även funktionen som alternativ till konferenssamtal då bara en person rings uppe men flera behöver ta del av vad som sägs.

Nackdelen är att ljudupptagningen är svagare och högtalaren ofta skapar ett något burkigt ljud jämfört med att hålla telefonen mot örat. Att tala o ljudliga miljöer kan därför vara svårt, men i en tyst omgivning är högtalarfunktionen en viktig egenskap som de flesta värdesätter och får användning för.

  • Högtalarfunktion finns numera på de flesta telefoner
  • Högtalarfunktionen använder sig av telefonens högtalare för att skicka ut samtalsljud
  • Mikrofonen aktiveras ofta samtidigt och tar då upp ljud från en större omgivning
  • Man kan sätta av och på högtalarfunktionen under pågående samtal
  • Ljudet är ofta sämre med högtalartelefon än utan
  • Funktionen är praktisk till exempel i långa telefonköer
  • Högtalartelefonen ska inte förväxlas med konferenstelefoner, som har andra funktioner

konftel


Hur fungerar högtalartelefonen?

De flesta smarta telefoner har en megafon-liknande symbol på skärmen som dyker upp när man ringer eller mottager ett samtal, och fasta telefoner eller knapptelefoner brukar ha en liknande symbol som knapp. Att trycka på den aktiverar högtalaren så att ljudet från den som ringer hörs i telefonens högtalare.

Oftast aktiveras då även ett läge där mikrofonen tar upp ljud från ett större område än bara precis vid luren, vilket gör att personen i andra änden kan höra vad som pågår i omgivningen och flera personer kan samtidigt prata in i luren. På vissa fasta telefoner kan man aktivera bara den ena funktionen.

Detta kan vara praktiskt när hela rummet vill höra men personen i andra änden inte behöver höra ett stimmigt rum med många människor. Behöver man ändra läge under pågående samtal går detta smidigt att göra på de flesta enheter genom att bara trycka på symbolen en gång till.


Vad har den för fördelar och nackdelar?

Några givna fördelar med högtalartelefonen är att flera personer kan höra vad som sägs i telefonen, samt att flera personen kan tala in i luren. Dock blir ljudupptagningen ofta något sämre när högtalartelefonen är på, så det kan vara svårare att uppfatta vad som sägs.

På samma vis kan det vara svårare för den andra personen att höra , då ljud från omgivningen inte sållas ut på samma vis som när man talar direkt i luren. Högtalarfunktionen är praktisk vid väntan i t.ex. en lång telefonkö och inte vill hålla i telefonen hela tiden.

Ibland hör man talas om konferenstelefoner eller konferenssamtal, vilket inte ska förväxlas med högtalarfunktionen på en vanlig telefon. En konferenstelefon kan upprätta samtal mellan flera olika telefonlinjer, medan högtalartelefonen bara hanterar ett samtal i taget även om flera röster kan höras på en och samma linje.

Recent posts