Vad är samtrafik?

Även om ordet samtrafik kanske inte ringer några klockor, är det något vi alla nyttjar idag utan att kanske tänka på det när vi ringer varandra. I telekom innebär samtrafik att olika operatörers nätverk länkas samman för att möjliggöra gemensam trafik. Detta tillåter kommunikation mellan kunder från ett nätverk till ett annat vilket även innebär att om operatörer inte ingått i partnerskap för samtrafik, kan deras kunder inte kommunicera med varandra. Med ett växande globaliserat samhälle som blir allt mer integrerat och uppkopplat, är samtrafik otroligt viktigt för att möjliggöra alla sorters aktiviteter; såsom e-handel mobilsurf, e-mail, och bankärenden online. Effektiv samtrafik underlättar även implementation av ny teknik.


Några exempel av samtrafik;

  1. Två nätverk intill varandra som är samtrafikerade för att tillåta dess olika abonnenter att ringa varandra.
  2. Långdistansoperatörer som har tillgång till faciliteter av en lokal tjänsteleverantör för att konkurrera om deras befintliga kundbas i mån av långdistans tjänster.
  3. Traditionell telefonlinje och nya trådlösa mobiloperatörer samtrafikerar så att abonnenter av det traditionella kan ringa det trådlösa och vice versa.
  4. Nya konkurrenter på marknaden samtrafikerar med de främsta operatörerna så de kan locka abonnenter i deras gemensamma tjänsteområde för att abonnenter ska kunna ringa varandra från de olika nätverken.


interconnection

Samtrafikens historia

Tidigare var samtrafik en enorm inkomstkälla för operatörer, och möjliggjorde flera företagsmöjligheter. Dessa samtrafik-avgifter var tidigare aktuella vid kopplade samtal och betalades av en tjänsteleverantör till den andra för att genomföra samtal från deras nätverk. Om en Telia-kund exempelvis ville ringa en kund från Tele2, behövde den förstnämnda kunden då betala Telia som i sin tur betalade Tele2 för att genomföra samtalet. Dessa avgifter var i början helt oreglerade vilket resulterade i fullfjädrade dispyter och en helt okontrollerad marknad.

Samtrafik och reglering inom det infördes därför en tid efter och är otroligt viktigt då det eliminerar behovet för kunder att ha abonnemang for olika nätverk i syfte att kunna kommunicera med alla andra kunder. På grund av konkurrens i vissa länder väljer dominerande operatörer att hejda eller helt eliminera konkurrenter genom att försena samtrafik, försämra kvaliteten eller höja priser. I dessa länder finner många det därför nödvändigt att ha ett SIM kort för varje operatör för att se till att de kan nå kunder på alla andra nätverk. Detta höjer kostnader för kunder samtidigt som det sänker möjligheten att ringa.

Detta har som nämnt kommit att resultera i att samtrafik idag även används som ett verktyg för att överse och reglera konkurrens inom telekommarknaden och har introducerats som krav för dominanta operatörer. I Europa är samtrafik helt associerat med kommersiellt arrangemang. Exempelvis uppmuntrar EU etablerade operatörer att erbjuda nätverksfunktioner som möjliggör konkurrenter till att erbjuda tjänster som skiljer sig för att skapa en diversifierad marknad. Denna samtrafik-regim och dess beslut har en stor påverkan på utvecklingen och farten för tillväxt av marknad-segment.  Åtgärderna av reglering är viktiga då det hindrar de främsta konkurrenterna från att hitta nya sätt att tjäna pengar genom att försämra samtrafik och helt ta över marknaden. Samtrafikreglering är därav viktigt för att främja en hälsosam konkurrensmiljö.


Avtal för samtrafik

Idag krävs ett avtal för samtrafik som innebär ett företagskontrakt mellan två telekomleverantörer i syfte att samtrafikera deras nätverk och utbyta telekomtrafik. Dessa avtal förekommer både inom det publika nätverket (PSTN) och internet. I det publika telenätet (PSTN), involverar avtalet avvecklingsavgifter baserat på samtalskälla och destination, kopplingstider och längd, när dessa avgifter inte slås ut mellan operatörer. Samtal över internet är dock generellt svårare att definiera samt reglera med avtals-fri ”peering”.


Samtrafik över internet

Samtrafik över internet brukar ofta kallas ”peering” eller ”peer-to-peer” vilket innebär att användare av olika internetnätverk eller VoIP leverantörer kan kommunicera med varandra. VoIP leverantörer ingår i avtal med varandra för att möjliggöra denna kommunikation. Detta har kommit att bli alltmer populärt då det kan minska kostnader. Det har även med utvecklingen av telekom blivit relevant för att skapa bättre internationella wholesale möjligheter inom telekom. Om en wholesale VoIP leverantör ingår i partnerskap med en annan internationell leverantör kan de med hjälp av internet styra samtalstrafik utan att passera genom UCL (underlying carrier) som i sin tur skickar en länk till PSTN som tar en kostnad för deras tjänster. Dessa samtal kan därav passera direkt mellan de aktuella VoIP leverantörerna som både innebär minskade kostnader såväl som högre kvalitet för slut-användare. Med färre hopp mellan olika leverantörer minskar förseningar i samtal och utrustningsfel.

Eftersom allt fler leverantör väljer att ingå i partnerskap med deras infrastruktur samtidigt som VoIP tjänster blir fler, minskar det behovet av UCL och PSTN. I framtiden kan detta innebära att marknaden styrs helt av flera mindra VoIP leverantörer istället för regeringen och dominerande aktörer som finns idag.


Sammanfattning

Samtrafik innebär att olika operatörers nätverk kopplas samman för att möjliggöra samtal mellan dess olika kunder. Tidigare var detta en stor inkomst- såväl som kostnadskälla för operatörer då detta inte reglerades. Detta resulterade i att olika operatörer hamnade i konkurrensdispyter där de hade möjlighet att försämra samtrafiken genom att höja avgifter för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta har dock kommit att regleras för att skapa ett mer hälsosamt konkurrensklimat. Samtrafik har kommit att bli otroligt relevant med utvecklingen av internet då VoIP leverantörer kan ingå i partnerskap för att möjliggöra kommunikation av dess kunder över internet. Detta innebär både minskade kostnader då trafiken inte längre styrs av UCL eller PSTN och kan komma att förändra hela marknadens viktiga aktörer i framtiden.

Recent posts