Dstnys Hållbarhetsarbete – Framtiden börjar nu

Dstnys devis är ”Driving the future of business communication”. En viktig del av den mening en är just ordet framtid. En framtid som vi tror blir så mycket bättre om vi alla tar vårt ansvar.

Framtiden börjar nu

Framtiden börjar nu

Det är ingen avlägsen filosofisk sak som händer om tio år. Framtiden är alltid vad som händer i nästa sekund, nästa minut, nästa dag, nästa år. Tiden går och vips så är vi inne i en ny framtid. Och det vi gör nu kommer ha enorma effekter på vad som händer sen. Både när det kommer till miljön och sociala aspekter. Om vi tar tag i framtiden nu, så kommer framtiden bli lättare sen. På Dstny förstår vi vikten av att företag värnar om framtiden för våra medarbetare, för miljön och vårt samhälle. Det är vi, företagare, som kan göra en riktigt stor skillnad i slutändan. Gör vi rätt val så kommer det spilla över på våra kunder, leverantörer och investerare. Vi måste göra skillnad – för framtiden börjar nu.

Corporate Social Responsibility - CSR

Du kanske har hört talas om CSR tidigare? CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om att vi företagare ska ansvar för hur vi påverkar samhället. Hur vi påverkar sociala perspektiv, miljön och vår ekonomi. Det hela handlar om hållbarhet och att företag ska bidra till ett hållbart samhälle. Självklart vill vi på Dstny vara med på denna viktiga resa och har tagit ett stort grepp kring vårt eget CSR-arbete.

De globala målen

De globala målen

Ledare runt om i världen har satt upp 17 globala mål. Officiellt benämns dessa som SDGer (Sustainable Development Goals). Genom att sträva mot dessa mål kan vi tillsammans bekämpa fattigdom och orättvisor samt lyfta klimatfrågan. Med dessa mål i åtanke, kan vi företagare, organisationer, samhällen och privatpersoner gemensamt skapa en bättre framtid.

Läs mer om de globala målen här:

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Att ensam försöka förändra världen är ett alldeles för stort uppdrag. Men alla kan vi göra något. Och vi tror att vi kan få en större effekt genom att fokusera våra insatser. Därför valde vi att koncentrera oss på 3 av de 17 huvudmålen.
Prisvärd och ren energi

Prisvärd och ren energi

Industri, innovation och infrastruktur

Industri, innovation och infrastruktur

Minska ojämlikheter

Minska ojämlikheter

Prisvärd och ren energi – minska vårt CO2-avtryck

Prisvärd och ren energi – minska vårt CO2-avtryck

Mål 7,2 Öka global procent av förnybar energi

En av de sakerna vi valde att fokusera på är att minska vårt CO2-avtryck. Detta vill vi uppnå genom att till exempel  styra hur vi reser och genom effektiva hosting-lösningar.

Industri, innovation och infrastruktur – minska svinn

Industri, innovation och infrastruktur – minska svinn

Mål 9,4 Uppgradera alla industrier och infrastrukturer för hållbarhet

Uppgradera infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara. Öka effektivitet av resursanvändning och större användning av ren och miljövänlig teknik och industriprocesser. Detta gör vi bland annat genom att minimera pappershantering i våra processer och att verka för att minska användandet av fysiska sim-kort.

Minska ojämlikheter - Lika möjligheter för alla

Minska ojämlikheter - Lika möjligheter för alla

Mål 10,3 Säkerställa lika möjligheter och sätta stopp för diskriminering

Säkerställa lika möjligheter och minska ojämlika utfall i olika sammanhang, bland annat genom att eliminera diskriminerande lagar, policyer och praxis och främja lämplig lagstiftning, politik och åtgärder i detta avseende. Inom Dstny arbetar vi särskilt med att säkerställa könsneutrala rekryteringsprocesser samt att aktivt arbeta med kompetensutveckling för att möjliggöra karriärvägar baserat på drivkraft och ambition oavsett tidigare bakgrund.

Teknikens kretslopp

Teknikens kretslopp

Det finns en slit-och-släng-mentalitet när det kommer till teknik, inte minst när det gäller mobiltelefoner. En mentalitet som är tärande på jordens resurser. Som en del i Dstnys CSR-arbete har vi tagit steg för att minimera svinn och negativ miljöpåverkan som hårdvara kan medföra. Genom att erbjuda en service där vi inte bara gynnar återvinning, utan även återanvändning av mobiltelefoner, kan vi både ge våra kunder en prisvärd och säker hårdvaruhantering samtidigt som det gynnar miljön. Återvinning i all ära, men återanvändning är snäppet bättre och genom den process vi tillhandahåller våra kunder kunde 98% av hårdvara, som annars hade hamnat i en byrålåda eller i återvinningen, istället gå till en ny användare. Allt för att kunna ge våra kunder en mer hållbar lösning.

Dstnys Välgörenhetsarbete

Dstny har en aktiv sponsorstrategi som harmoniserar med vår hållbarhetsmål. För att löpande engagera vår personal  nomineras och väljs varje kvartal specifika ändamål som vi donerar pengar till. På så sätt kan vi göra punktinsatser där vi tycker det behövs som mest just nu, samtidigt som vi involverar personal i vårt CSR-arbete.

Q4 2020

Karolinska Institutet

Covid -19 har påverkat vår värld på ett sätt och lösningen på denna enorma utmaning stavas forskning. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar och Karolinska Institutet är framstående inom forskningen och drivande i att hitta behandlingar för covid-19 på både kort och lång sikt. En investering i forskning är en investering i att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för världen och högst upp på agendan finns för närvarande covid-19. Dstny väljer därför att donera pengar till Karolinska Institutet för att stötta denna - för världen - oerhört viktiga forskning.

Q1 2021

Mind - För psykisk hälsa

Enligt studier som undersökte hur covid-19 pandemin i allmänhet påverkar den psykiska ohälsan, så visar resultat att psykiska besvär har ökat i stor omfattning. Förenta Nationerna betonar också vikten av att minska de negativa effekter som man befarar att covid-19 kan få, och vill se ett proaktivt samhälls- och folkhälsoarbete för att främja befolkningens psykiska hälsa. Mind är en ideell organisation som arbetar för psykisk hälsa och som endast finansieras av gåvor och privata bidrag. De har under hela sin historia yttrat sig om psykiatrin och den psykiska hälsan i samhället. Föreningen har gång på gång framhållit att mentalsjukvården/psykiatrin ska utvecklas till samma standard som landets övriga sjukvård.

Q2 2021

Stadsmissionen

Det finns ett stort utanförskap i Sverige där roliga sommaraktiviteter, eller ens en säng att sova i, inte är en självklarhet. Socialstyrelsens senaste rapport visade att 33,000 personer i Sverige är bostadslösa. Enligt Rädda Barnen lever 168,000 barn i fattigdom, något som motsvarar 9% av Sveriges barn. Dstny vill därför bidra till en mer jämställd sommar för barn och familjer som lever i utsatthet. Stadsmissionens arbete främjar jämställdheten och under sommaren satsar dem på att ge Sveriges barn ett sommarlov värt namnet. Livet handlar inte bara om att överleva, tack vare Stadsmissionens arbete kan fler familjer ha något att se fram emot under sommaren.

Q3 2021

Vi-skogen

Vi-skogens arbete med trädplantering minskar trycket på naturskogarna. I stället för att hugga den naturliga skogen och på så sätt bidra till att skada den biologiska mångfalden kan bönder odla träd på sina gårdar. Vi-skogens arbete med trädplantering minskar trycket på naturskogarna. I stället för att hugga den naturliga skogen och på så sätt bidra till att skada den biologiska mångfalden kan bönder odla träd på sina gårdar. Jordbrukare får inte bara trä ur sina träd, under de år som träden växer på gården kan bladen användas som foder för djuren, träden ger skugga, vindskydd och mycket mer. Dstny har gjort en donation för att plantera 400 träd i östra Afrika.

Andra donationer vi gjort

  • Q1 – Save the children
  • Q2 – Poverty Fund
  • Q3– Rare Diseases Fund – för forskning och medvetenhet om sällsynta sjukdomar.
  • Q3 – Justdiggit – Nedkylning av planeten genom att plantera träd i Afrika.

Sponsring

När Dstny väljer att gå in med sponsring är det ur ett totalperspektiv som gör att vi vill få med allt från bredd till elit, barn och ungdomar, flickor och pojkar, kvinnor och män för att inneha en god spridning av de satsningar som görs. Insatserna varierar och kan spänna över olika tidsintervall och perioder. Det innebär att vi i dagsläget sponsrar föreningslivet runt om i Sverige, bland annat Frölunda indians, IFK Göteborg, BK Häcken, Djurgårdens IF, Malmö Redhawks, BK Heid, Qviding FIF, Grunden Bois. Viktiga samhällsfrågor vi bidrar till är barncancerfonden, Plan, UNHCR till Cykelgirot, Åttans spårvagn och Non-violonce.

Vår Kultur

En företagskultur behöver också vara hållbar. En hållbar företagskultur leder till att medarbetarna trivs, utvecklas och driva företaget i rätt riktning; för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare.

Företagskulturen hos oss bygger på öppenhet, prestigelöshet och kreativitet. Vi sätter personlig utveckling högt, och vi ger våra medarbetare möjlighet att själva forma sin roll och sin arbetssituation. Förutom att vi har roligt tillsammans under arbetstiden, så ser vi till att komma ut på gemensamma aktiviteter och därmed växa tillsammans. Vi är stolta över vår företagskultur och strävar efter att göra den ännu bättre!

Challengerkulturen

Challengerkulturen

Vi anstränger oss varje dag för att skapa värde för våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi har arbetat hårt med vår värdegrund, Dstnys passion och attityder. Vi vill inte toppstyra eller ge order utan istället arbeta med ett inkluderande ledarskap som bygger på att vi har gemensamma mål där alla agerar som goda förebilder istället för att detaljstyra och reglera. Vi förväntar oss att alla medarbetare på Dstny strävar efter att ta kloka beslut och handla utifrån helheten, vår passion, våra attityder och det sunda förnuftet. Vi kallar detta för en Challengerkultur. Vi är helt övertygade om att ett Challengerföretag med hög tillväxttakt och motiverade, flexibla och drivna medarbetare har betydligt bättre förutsättningar att klara dagens rörliga och snabbt växlande marknader än en organisation som fastnar i gamla spelregler.

Dstnys passion och attityder

Driving the Future of Business Communication är Dstnys passion och genom våra gemensamma attityder vill vi vara den ledande aktören inom vår bransch på marknaden. Våra passioner vilar på fyra grundpelare. Eftersom vi sedan 2018 är en internationell koncern har vi introducerat mer och mer engelska i vår kommunikation. År 2020 uppdaterade vi våra attityder på nytt för att passa vår nutid mer. Våra passioner och attityder är därför formulerade enligt nedan.

Vi är OPEN MIND:ERS

Vi är OPEN MIND:ERS

Genom alla tider har människans styrka legat i att vara öppen för nya möjligheter. Hur snabbt vi utvecklas beror på förmågan att väga värdet av nya idéer, oberoende av vad ens första tanke kring dem var. Vi på Dstny kallar det för att vara en OPEN MIND:ER. Någon som kan hålla sitt eget sinne öppet samtidigt som han eller hon banar vägen för att öppna sinnet hos andra. Att vara en OPEN MIND:ER är att vara en hjälte och förmågan att kunna ändra sin åsikt är en superkraft. Ett öppet tankesätt leder ofta till nya händelser, möten och möjligheter. OPEN MIND:ERS är mottagliga för nya argument, har modet att testa nya saker och låter sig utvecklas på vägen.

På vägen har vi tagit tekniken till hjälp. Den har hjälpt oss bygga relationer, samverkan och förståelse. Vi anser att få saker har större betydelse och en liten, liten bit av den vägen har Dstny bidragit till. Som pionjärer har vi banat vägen för andra, något som vi ser som en heder och ett ansvar. Och vi vill fortsätta vara en del av att leda framtidens företagskommunikation. Som OPEN MIND:ERS bygger vi framtiden, tillsammans.

Vi bryr oss om våra kunder

Vi bryr oss om våra kunder

Utan sina kunder är ett företag ingenting. Det är en del av vårt dagliga arbete att sätta oss in i våra kunders problem och behov. Exceptionell kundservice och goda kundrelationer måste vara något som genomsyrar alla projekt och uppgifter. För att få kontinuerlig information om hur våra kunder tycker att vi presterar så skickar vi ut NPS-undersökningar. På så sätt kan vi få, svart på vitt, vad vi gör bra och om det är något vi behöver fokusera lite extra på.

Vi bryr oss lika mycket om våra kollegor

Vi bryr oss lika mycket om våra kollegor

För oss är det a och o att våra kollegor mår bra. Att de känner att de får den hjälp och de verktyg de behöver för att de ska lyckas. Att de känner att de har en hållbar arbetsbelastning och en god balans mellan arbete och fritid. Därför skickar vi ut medarbetarundersökningar, ett så kallat motivationsindex, varje år. Skulle någon av de punkter vi berör i undersökningen sticka ut så gör vi dessutom så kallade pulsundersökningar för att fördjupa oss i den frågan. Resultatet från vårt motivationsindex kan bli allt mellan 1 och 10. Vår ambition är att alltid ligga på 8 eller högre.

Räkna ut ditt pris