Teams-integration Snabbguide

Här hittar du en snabbguide över hur du använder Dstnys Teams-integration.

Ladda ner filen

Ladda ner

Genom att integrera Teams med Dstnys växeltjänster så får du in mer funktionalitet i ett och samma gränssnitt. Teams smarta samarbetsverktyg tillsammans med vår fullfjädrade företagstelefoni. Vi kallar det Teams Telephony.