IaaS

Vad är det?

IaaS eller Infrastructure as a Service är en infrastruktur för databehandling som levereras och hanteras över internet av en leverantör. Detta byter ut de fysiska servrar som tidigare fans på kontoret som istället hanteras av leverantör i molnet. Det är en av fyra komponenter av molnbaserad databehandling tillsammans med SaaS, PaaS och serverless. Med IaaS betalar du endast för det du använder genom en kostnadseffektiv pay-per-use modell. Det hjälper dig att undvika tekniska problem såväl som dyra kostnader med att hantera och köpa egna fysiska servrar och annan infrastruktur för databehandling. Varje individuell tillgång levereras separat och du behöver bara hyra en så länge det behövs. Ett typiskt exempel för IaaS är kända Azure som hanterar infrastruktur samtidigt som du köper, installerar, konfigurerar och hanterar ditt operativsystem, mellanvara och applikationer. SaaS blev en populär modell under 2010 och har sedan dess blivit en standard modell för företag som vill minska kostnader men samtidigt vara flexibla med en lösning som är on-demand. Men med ny teknik och ökade intresset av mikrotjänster har det blivit allt mer konkurrens på marknaden.

Det sista en organisation vill tänka på vid effektivisering är om infrastrukturen kan hålla takten och hänga med. IaaS är en då bra lösning i dessa fall. Det kan minska kostnader för infrastruktur, erbjuda virtuell obegränsad skalbarhet och minska leveranstiden. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte helt slipper tekniskt arbete från eget håll. Företag behöver forfarande underhålla anpassa in-house lösningar som datorer, skrivare, mobile enheter etc – som ska kopplas ihop med molnet för att ta del av IaaS.

IaaS hanterar

  • Servrar och lagring
  • Brandväggar och säkerhet i nätverk
  • Fysiska anläggning och datacenter

Plattform och arkitektur

För att leverera kunder med byggstenar för att köra applikationer i molnet behövs både fysiska och virtuella resurser. Detta består av; fysiska datacenter, datahantering, nätverk, och lagring. Att förstå huvudkomponenterna av IaaS är viktigt eftersom det fortfarande på sätt och vis hanteras inom organisationer och inte leverantören.

  1. Server: IaaS leverantörer hanterar stora datacenter med fysiska maskiner som krävs för att du ska kunna köra en applikation. Slutanvändare får tillgång till tjänsten via internet men interagerar nästan aldrig med den fysiska infrastrukturen. Leverantören hanterar allt från underhåll, uppdateringar, säkerhet, hantering etc – allt för att hålla igång tjänsten på optimal nivå. Du kan alltså alltid förlita dig på att leverantören hanterar servern, något som hade krävt en hel besättning för att göra in-office.
  2. Nätverk: Nätverk i molnet är en variant av hur traditionell hårdvara för nätverk såsom routers och växlar, finns tillgängliga för programmering genom API:er. Leverantören hanterar och överser nätverk, och detta kan också minskas eller ökas utifrån behov. Detta involverar allt från säkerhetsåtgärder som behövs för underhåll.
  3. Lagring: Lagring är en ytteligare stor del av datahantering i molnet. IaaS blev framörallt populärt när företag insåg värdet av att lagra i molnet eftersom det är en elastiskt lagring som an expanderas eller minskas utifrån behov.

Fördelar

  • Minskade kostnader – Eftersom leverantörer förser och underhåller allt gällande hårdvarans infrastruktur som server, lagring och nätverk, bytder det att företag kan slippa dyra kostnader som vanligtvis medföljer. Detta gör IaaS ett bra alternativ för start-ups och företag som vill testa nya idéer.
  • Ökad skalbarhet – Genom molnbaserade lösningar är det tjänsterna alltid tillgängliga med en internetuppkoppling. Tjänster kan även enkelt ökas eller minskas om så önskas. För företag som växer kan det innebära behov av fler medarbetare för att hantera den tekniska infrastrukturen. Men med IaaS behöver du inte oroa dig eftersom teknologin enkelt kan skalas upp eller ner efter behov. Detta ger er tid att fokusera på det ni gör bäst med en sömlös lösning.
  • Flexibilitet –  Att implementera IaaS kan ge företag och medarbetare flexibilitet eftersom de alltid kan komma åt filer och data utanför kontoret vid behov. De kan även koppla upp sig till virtuella kontor enkelt och smidigt.
  • Pålitlighet och säkerhet – Säker hantering av data hanteras av leverantören. Infrastrukturen lagras i specialdesignade datacenter och leverantören ser till säkerheten av all data. Och om någon del av hårdvaran får problem, eller om internet är nere, påverkas inte organisationens infrastruktur. En trend som förutspås ta fart i molnet i framtiden är hybridmoln som drar nytta av båda privata och publika moln. Det ger enorm flexibilitet och passar företag vars behov förändras. Och användare kan lättare skydda in data eftersom det lagras privat.

Nackdelar

Nackdelarna med IaaS är framförallt att det är dyrare en enklare lösningar som SaaS eller PaaS eftersom du hyr hela infrastrukturen. Utöver detta har du ingen kontroll över säkerheten i miljön ch detta behöver kontinuerligt ses över av leverantören. Ett företag som implementerar IaaS är även helt beroende av sin leverantör i allt gällande säkerhet och hantering av infrastruktur vilket man minska flexibilitet. Uppdatering är även helt upp till organisationen.Tekniskt sätt ger IaaS dig mest kontroll, men det kräver också mest expertis i att hantera infrastrutkuten, medans SaaS låter dig använda moln-baserade applikationer utan att behöva hantera något annat.

Framtiden av IaaS

Trots att IaaS är ett tämligen nytt begrepp, kommer moderna molnlösningar ta över vad IaaS, SaaS och Paas kan leverera indivudellt. Nya moderna löningar kommer integrera samtliga till en enhetlig infrastruktur med effektiviserade processflöden. Detta kommer göra det möjligt för företag att vara innovativa i snabb takt med konstant tillgång till det senaste inom teknik. Detta kommer även skapa ett skifte för underhåll som tidigare hanteras av IT personal. Detta kommer även öppna upp möjligheter för en rad  nya jobb, tjänster, plattformer och applikationer. Det finns otaligt många möjligheter som nåde återförsäljare tjänstleverantörer kommer kunant av del för att förse sina molnanvändare. Det öppnar upp en ny värld för designers och webbutveclare.