Växel

Växel

En växel syftar på den funktion som förmedlar telefonsamtal. Det handlar om att man ringer till en manuell eller en automatisk tjänsts om därefter kopplar en vidare till rätt person eller tjänst. Det första telefonsystemet bestod av manuella växlar där telefonister kopplade samman två parter för att kunna genomföra ett samtal.

En manuell växel finns fortfarande kvar i de fall när man exempelvis ringer till ett stort företag. Då svarar en telefonist i växeln som frågar en vad man har för frågor och därefter kopplar personen vidare till rätt person. Det här blir mer och mer ersatt av en automatisk växel.

En automatisk växel består av att man ringer till ett nummer där en automatisk telefonist svarar. Man får då sina val uppräknade och så trycker man sig fram genom växeln genom att ange det nummer som anges. Det här är det vanligaste sättet att ta sig fram genom en växel idag.

 • En växel är antingen automatisk eller manuell.
 • Telefonister var förut nödvändiga för att koppla samman två parter i ett telefonsamtal.
 • Idag har de flesta växlar en automatisk telefonist som svarar.
 • Idag finns det inte längre några telefonväxlar för privata samtal.
 • Den sista telefonväxeln för privata samtal lades ner på 1970-talet i Sverige.
 • Numera sker växlingen digitalt vilket gör att en mycket större andel samtal kan hanteras.
 • Televerket hade länge monopol på telefonväxlar i Sverige.

Växelns historia

De första växlarna var enorma och behövde manövreras av flera receptionister. Deras uppgift var att ansluta samtal genom att koppla och avkoppla trådar som samtalen fördes genom. Vid 1970 började växlarna automatiseras vilket gjorde arbetet betydligt mindre arbetskrävande. Stegvis bytte även automatiserade växlar helt ut manuella sådana.

Under 90-talet undergick växelsystem flera förändringar och under 1995 försökte forskare hitta sätt att överföra röst- och videofiler över internet. De lyckades ett år senare och introducerade därmed VoIP till världen. Detta skapade det vi idag kallar IP-växel eller hostad växel som blev mycket populärt. Företag kunde nu köpa en växel utan att behöva hantera eller husa utrustningen. ISDN introducerade växelfunktioner såsom konferenssamtal och samtalskoppling. Under 2000-talet och framåt är VoIP en stor del av växelmarknaden och växlar idag är otroligt kraftfulla men även kostandseffektiva.

Statligt monopol på telefonväxlar

Länge fanns det ett statligt monopol på allt tjänst och service som hörde till telefoni. I hela 80 år fanns detta monopol i Sverige och den sista biten av monopolet, fast telefoni, upphörde 2005. Under monopolet var staten ansvarig för telefonväxlarna, telefonisterna och underhållet av växlarna.

System för telefonväxlar var mycket dyrt och det fanns bara ett alternativ att välja på eftersom statens telemonopol satsade bara på tekniskt avancerade och driftsäkra alternativ. En stor företagsväxel kunde kosta fem miljoner kronor. Det var en stor initial kostnad för företag men som övertid blev inte så dyrt.

Detta eftersom staten såg till att driften alltid var pålitlig. På grund av att det blev allt mer och mer viktigare med nya investeringar av växlar, i och med att tekniken utvecklades, höjdes även röster om att släppa lös marknaden så att inköp av växlar kunde sjunka.

Den digitala växeln

Sent 00-tal började de digitala växlarna bli allt mer avancerade. Idag går det att sköta en telefonväxel via ett gränssnitt i mobilen. Det finns även flera gränssnittsbaserade programvaror för växlar som man kan ansluta en dator till, även kallat softphones. På så sätt kan man effektivisera växeln om man har ett stort antal anställda.

Det kan till exempel gå att koppla ett inkommande samtal till en fast linje eller till en mobiltelefon. Andra program tillåter att man kan som anställd själv skriva in vilka tider man är tillgänglig så att den automatiska telefonväxeln kan meddela personen som ringer när man kan bli nådd.

Framtidens växlar förväntas gå över till IP-telefoni eller annan teknik baserad på infrastruktur för internet specifikt. Detta eftersom det kommer att ha en högre driftsäkerhet och vara mer anpassningsbart utifrån den kund som använder det. Till exempel kan resurser såsom internettrafik delas och placeras i molntjänster istället.

Olika typer av växlar

Ett bra växelsystem kan hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation. Beroende på företags olika behov finns det olika växelsystem att välja mellan;

 1. Traditionell fast telefonväxel – Den analoga växellösningen är baserat på det fasta telefonnätet och bygger på att växeln finns i en fysisk hårdvara. En platsbaserad växel som står någonstans i företagets lokaler. Den fasta telefonlinjen går alltså in i denna, oftast ganska skrymmande, växel. Sedan går linjer ut till telefonerna placerade på personalens skrivbord.Dessa traditionella lösningar fungerar oftast stabilt och bra. Tyvärr är de både väldigt dyra att köpa in och att uppdatera. Hårdvara så som trunk och förlängningar blir föråldrade över tid och om något skulle gå ner så är det svårt och kostsamt att supportera.
 2. Mobil växel – Denna typ av telefonväxel är en mobil lösning och den aktiveras direkt hos företagets operatör. Hela växellösnignen ligger hos operatören och därmed slipper företag all fysisk hårdvara. Inkommande samtal till växelnumret hanteras av operatören som sen styr ut den till mobiltelefonen som samtalet kopplas till.
 3. Molnväxel – Detta är en lösning som blir allt vanligare tillsammans med utveckligen. Med växeln i molnet är det leverantören som sköter all drift. Du slipper inte bara hårdvara, men även uppdateringar, säkerhet och drift som allt sköts av din leverantör. Du kan enkelt integrera företagets mobiler i lösningen och kommunikationer sker över internet. Att installera en molnväxel är extremt enkelt. Eftersom ingen hårdvara krävs för att bära själva växeln är det bara mjukvaran som behöver installeras från användarens sida. Befintliga mobiltelefoner och datorer kan användas för att ringa via. Detta innebär att uppstartskostnaden är väldigt låg. Detta är framförallt ett väldigt bra alternativ för företag som har internationella kontor.
 4. Platsbaserad IP-växel – Detta är en typ av IP-växel som till skillnad från molnbaserad installeras på plats hos kunden. Den erbjuder alla basfunktioner som molnväxel erbjuder och använder även internet för att styra samtal. Det finns möjlighet att integrera mobiltelefoner i platsbaserade system och koppla på SIP-trunkar vilket gör det möjligt att spela in samtal och sätta upp avancerade svarsgrupper.  En stor fördel med dessa system är att de är lätta att komma igång med. Nätverkskablar används för att koppla upp telefonerna istället för vanliga telefonkablar. Tyvärr är IP-växlar fortfarande ett dyrt alternativ på grund av hårdvara och installation.

Senast uppdaterad Nov 2020