Roam Like at Home

Ring och surfa inom EU/EES för samma kostnad som hemma i Sverige.

Roam Like at Home

Roam Like at Home

Inom EU har vi Roam Like at Home eller ”RLAH” som det kallas. Det är ett EU-direktiv för att det ska bli billigare för konsumenter från EU-medlemsländer att surfa inom EU.

För dig med Dstny-abonnemang betyder detta att en viss mängd dataroaming inom EU ingår i ditt abonnemang. Mängden mobildata som du får nyttja i utlandet kallas Fair Use Policy eller ”FUP” och baseras på ditt abonnemangs datapaket i Sverige.

Dstnys Fair Use Policy

Nedan ser du hur mycket du har rätt att surfa utomlands utan extra kostnad.
Dstnys Fair Use Policy <
Nationell datamängd FUP
Fastpris 1 GB 2 GB
Fastpris 7 GB 7 GB
Fastpris 10 GB 10 GB
Fastpris 30 GB 30 GB
Fastpris 100GB 40 GB
Fastpris Unlimited 50 GB
Vad betyder detta i praktiken?

Vad betyder detta i praktiken?

Du som har ett abonnemang med fastpris från Dstny kan nyttja din pott med samtalsminuter, sms och data som ingår i abonnemanget när du reser inom EU/EES. För rörliga abonnemangsformer gäller de nationella priserna enligt respektive prislista.

Avsedd för resor

Roam Like at Home är avsedd för personer som ibland reser utanför landet där de bor eller har stabila anknytningar, dvs där de arbetar eller studerar. Roam Like at Home är inte meningen att det ska användas för permanent roaming. Så länge du spenderar mer tid hemma än utomlands, eller om du använder din mobiltelefon mer hemma än utomlands, kan du nyttja telefonen till inhemska priser när du reser någonstans inom EU. Detta anses vara en ”rättvis användning av roamingtjänster”, även kallat Fair Use Policy (FUP).

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.
Räkna ut ditt pris