Surf/MMS

Jag har ett nytt SIM-kort men får ingen service. Vad gör jag?

Om du har fått ett nytt SIM-kort och inte får någon service så behöver detta kort aktiveras. Det hjälper vår support dig med och dem når du antingen via mail eller via telefon på nummer. Kom ihåg att ha SIM-kortnumret tillgängligt till ditt nya kort. Detta nummer finner du på baksidan av SIM-kortet eller under streckkoden på lappen ditt kort satt på.

APN-inställningar för annan operatör

- iPhone: Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Framme vid APN-inställningarna

- Sony och Samsung: Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn > Menyknappen > Välj befintlig APN/Skapa ny

- HTC: Inställningar > Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn > APN:er > Välj befintlig APN/Skapa ny > Redigera åtkomstpunkt

- Windows Phone: Inställningar > Nätverkskonfiguration > Välj befintlig APN/Skapa ny

Telenor
Se APN-inställningar för Dstny.

Telia
APN-inställningar för Surf:
Namn: Telia online
APN: online.telia.se
Port: 8080 (Fungerar även med Port:80)
MCC: 240
MNC: 01
Verifieringstyp/Autentiseringstyp: Ingen
APN-typ: default

APN-inställningar för MMS:
Namn: Telia MMS
APN: mms.telia.se
Användarnamn: mms
Lösenord: telia
MMSC: http://mmss/
MMS-proxy: 193.209.134.132
MMS-port: 8080 (Fungerar även med Port:80)
MCC: 240
MNC: 01
Verifieringstyp/Autentiseringstyp: PAP
APN-typ: mms

Tele2
APN-inställningar för Surf:
Användarnamn: Lämna blank
Lösenord: Lämna blank
Protokoll: HTTP
APN: 4G.tele2.se
Startsida: http://mobil.tele2.se

APN-inställningar för MMS:
Användarnamn: Lämna blank
Lösenord: Lämna blank
Protokoll: HTTP
APN: 4G.tele2.se
Proxy-adress: 130.244.202.030
Portnummer: 8080
Startsida/meddelandeserver: http://mmsc.tele2.se

Tre
APN-inställningar för Surf och MMS:
APN: data.tre.se
MMSC: http://mms.tre.se
MMS proxy: mmsproxy.tre.se (för iPhone: mmsproxy.tre.se:8799)
MMS port: 8799

APN-inställningar Dstny

Dessa inställningar ska per automatik vara inställda på ditt nya SIM-kort från Dstny, men ibland kan man behöva ställa in dessa manuellt om du mot förmodan inte kan surfa eller skicka/ta emot mms.
Prova först att välja ”Återställ standardinst.” (Android) eller Nollställ inställningar (iOS), innan du redigerar eller skapar nya APN-inställningar enligt nedan. Skulle det fortfarande inte fungera ser du korrekta inställningar här:

- iPhone: Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Framme vid APN-inställningarna

- Sony och Samsung: Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn > Menyknappen > Välj befintlig APN/Skapa ny

- HTC: Inställningar > Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn > APN:er > Välj befintlig APN/Skapa ny > Redigera åtkomstpunkt

- Windows Phone: Inställningar > Nätverkskonfiguration > Välj plustecknet (+)

APN-inställningar för surf:
Namn: Telenor Mobilsurf
APN: services.telenor.se
Proxy: Lämnas tom
Port: Lämnas tom
Användarnamn: Lämnas tom
Lösenord: Lämnas tom
Server: Lämnas tom
MCC: 240
MNC: 08
Authentiseringstyp: PAP
APN-typ: Default,supl
APN-protokoll: IPv4
APN-protokoll vid roaming: IPv4

APN-inställningar för mms:
Namn: Telenor MMS
APN: MMS
MMSC: http://mms
MMS-Proxy: 172.30.253.241
MMS-Port: 8799
MCC: 240
MNC: 08
Authentiseringstyp: Lämnas tom
APN-typ: mms
APN-protokoll: IPv4
APN-protokoll vid roaming: IPv4
Protokoll: http
Maximal storlek: 600 kb
MMS nerladdning vid roaming: Manual
Giltighetstid: Maximum

Hur fyller jag på mer surf?

Fylla på sin egen surf gör man via sms: Om 80% av surfkvoten för innevarande månad uppnåtts kommer ett SMS skickas ut med texten: "Du har förbrukat 80% av din surf. När du förbrukat 100% av din surf för denna månad kan du fortfarande surfa, fast med lägre hastighet." Om 100% uppnås kommer ett SMS skickas ut med följande text: "Du har förbrukat 100% av din surf för denna månad, för att köpa extra surf svara på detta SMS med texten 1GB (50kr), 3GB (125kr), 5GB (195kr) eller 10GB (295kr)."

Besvara ditt sms om att din surfkvot är slut med önskad mängd. Exempel: ”1 GB” Då får du tillbaka följande när surfen är uppgraderad. Kvittens: ” Tack, vi har utökat din datamängd för innevarande månad med 1 GB, tillgängligt inom 10 minuter.”

Om du är administratör kan du fylla på surf åt dina anställda istället. Om du är administratör på företaget hjälper vi dig med ett konto till Mina Sidor där du kan fylla på surf till vem du vill av alla på företaget som har Dstny som operatör.

Kontakta Dstnys support via mail för hjälp med användaruppgifter.

Prissättningen för extra surf är:
+ 1 GB surf = 50 kr
+ 3 GB surf = 125 kr
+ 5 GB surf = 195 kr
+ 10 GB surf = 295 kr