IP-telefoni

Vilka IP telefoner supportrar Dstny?

Telefoner köpta av Dstny är förkonfigurerade att fungera med den användare som telefonen är beställd för.

Modeller vi har support för är:

  • Snom 300- och 700 serien

  • Mitels fasta telefoner i 68xx serien

  • Gigaset, N510 IP Pro, N720 IP

  • Snom Meeting point

Jag kan inte ringa eller ta emot samtal, vad kan jag göra?

Kontrollera att basstationen/den fasta telefonen får IP adress, det behövs för att felsöka telefonen. Om den inte får IP adress fungerar telefonen inte.

Börja med att starta om både basenhet och den fasta telefonen för att se om den får en IP Adress efter det (ta ut både strömkabel och nätverkskabel), om den inte får en IP adress nu behöver du prata med den som är ansvarig för ert nätverk.

Om din telefon är uppkopplad mot ett annat nätverk och får en IP adress men ändå inte fungerar behöver ni ha en annan enhet (t.ex. en dator) på samma nätverk som supporten kan fjärrstyra för att se vad för typ av fel det är med din fasta telefon.

Innan kontakt med Dstnys support behövs följande:

  • En dator eller annan enhet i samma nätverk som telefonen som vi kan fjärrstyra

  • Ett fjärrstyrnings-ID, hämta programmet här, och IP adressen till basen/fasta telefonen.

  • IP adress till basenheten/den fasta telefonen