Uppsägning

Uppsägning av abonnemang och licenser

Uppsägning av enskilda växellicenser, abonnemang för företag och tjänster sker skriftligen till support@dstny.se. Uppsägningstid om 3 månader gäller om inget annat avtalats.

Uppsägning av avtal

Vad tråkigt att ni funderar på att avsluta ert avtal. Maila till avslut@dstny.se så kontaktar vi er för vidare instruktioner.