Uppsägning

Uppsägning av abonnemang och licenser

Uppsägning av enskilda växellicenser, abonnemang för företag och tjänster sker skriftligen till support@dstny.se. Uppsägningstid om 3 månader gäller om inget annat avtalats.

Uppsägning av avtal

Vill du säga upp ditt avtal hos Dstny? Vänligen fyll i och signera en uppsägningsblankett. Blanketten skickas per post eller som pdf till e-post: avslut@dstny.se

Uppsägningsblankett