4 vanliga anledningar till varför samtal bryts

Jag tror vårt samtal bryts! Hallå? Kan du höra mig? Jag tror du försvann? Hallåååååå?

Vi har nog alla upplevt det. Det där samtalet som bryts av vad som verkar vara en oförklarlig anledning. Ibland kan man helt enkelt ringa tillbaka och fortsätta samtalet och ibland får man vänta en stund. Men står du på E4:an efter en krock och ditt nödsamtal bryts kanske det känns mer angeläget att samtalet faktiskt slutförs.

Både nätverken och mobiltelefonerna i sig är väldigt komplexa och många små och stora saker kan bidra till att samtal avbryts. Ibland kan signalstyrkan minska och öka trotts att man står på samma ställe och det hela kan förefalla mer som magi än som vetenskap.

Vilka är då de vanligaste anledningarna till att samtal avbryts?

varför samtal bryts why calls are dropped

1 För långt ifrån en mast eller blockerade signaler

Enligt George Lamb, VD på Nextivity, är den absolut vanligaste anledningen till brutna samtal att signalen är svag, vilket låter vettigt. Generellt sätt så får du starkare signal ju närmare en mast du är. Självklart är det vise versa, att du får sämre signal om du är långt ifrån en telefonmast. I ideala förhållanden kan din telefon fungera med en mast som är ungefär 7 mil ifrån dig men som oftast är det snarare hälften av den sträckan som mobiltelefonen klarar av. Detta beror även på mastens egna kapacitet.

2 Något är i vägen

Att samtal bryts kan påverkas av saker som är i vägen. På ett berg är det mer troligt att du kan få en bra signal än om du är nere i en djup grop. Till och med jordens egen krökning kan påverka signalerna om du är tillräckligt långt ifrån en telefonmast. Förstärkt betong, något som används i många nya hus idag, är ännu en sak som kan påverka. Till och med en stor buss kan påverka din signalstyrka. Går du längs med en trottoar mitt i en stad kan du därför få temporärt sämre mottagning som sedan ökar i styrka igen när bussen har kört förbi.

3 Regn påverkar täckningen

Varken Bluetooth-signaler, vind eller hastigheten du rör dig i påverkar täckningen. Regn, å andra sidan, gör det. De högfrekventa våglängder som används av mobiler har svårt att röra sig genom vatten. När det då regnar tenderar vattnet att blockera signalerna mellan masten och mobilerna. Varmare väder kan påverka signalstyrkan eftersom varm luft kan hålla mer fukt än kall luft. Snö och hagel kan påverka lite men på grund av att de inte har lika tät vattenmängd i så utgör de inte samma problem.

På grund av att blad på träd innehåller mycket vatten så är träd väldigt duktiga på att blockera mobilsignaler och därför påverka att samtal bryts. Därför kan du ha bättre täckning i skogen på vintern, när löven har fallit, än på sommaren.

Samtal bryts calls are being dropped

4 Överbelastade mobilmaster påverkar att samtal bryts

Att ha bra kvalité på signalen är lika viktigt som att ha stark signal. Man säger att en masts räckvidd är en cell (därav det engelska namnet cellphone). Platser med tät befolkning har oftast ett större antal master med kortare signal, alltså små celler. I glesbygd är det istället vanligare med master som har en lång signalstyrka.

Vid olika event, som exempelvis konserter eller idrottsevent, så samlas fler telefoner kring en och samma cell vilket kan göra att just den masten blir överbelastad. Vad masten gör då är att den fördelar bort signaler till nästa närmaste mast. Detta kallas för cell breathing, att cellerna andas, för att balansera trafiken. Då kan just din signal skickas till en mast som du inte riktigt når, då får en sämre signal och därav kan samtalet avslutas.

Detta är de tre vanligaste anledningarna till varför samtal bryts. Självklart finns det ett nästan obegränsat antal anledningar till. Upplever du att dina samtal ofta avbryts så kan du alltid kontakta din operatör.

Vill du veta mer om hur du kan påverka din täckning på mobilen? Läs vårt blogginlägg om 4 saker man kan göra för att få bättre täckning.

Recent posts