Vad är fast telefoni?

Fast telefoni

Fast telefoni innebär att telefonen är ansluten via ett uttag till det fasta telefonnätet som bygger på telefonstolpar med ledningar av koppartråd. Även trådlösa telefoner kan sägas ingå i den fasta telefonin i detta avseendet. Mobila nät och ip-telefoni är dock system som bygger på helt andra tekniker.

Fast telefoni har vi i Sverige haft sedan 1870-talet och utbyggnaden av det fasta telefonnätet har till stora delar varit ett statligt åtagande. I princip alla fastigheter i landet har kunnat anslutas till det så kallade kopparnätet. Nu är vi mitt inne i ett paradigmskifte.

Det fasta telefonnätet är nu på väg att stängas ner på många håll i landet och kommer att ersättas med mobila alternativ. Det finns både för- och nackdelar med detta och vilka de är kommer vi att titta lite närmre på i den här texten.

 • Fast telefoni kallas ibland för kopparnätet på grund av av det bygger på kopparledningar
 • Systemet har funnits i mer än 100 år
 • En fördel med fast telefoni är att telefonen fungerar vid strömavbrott
 • Nu ersätts det fasta nätet av annan teknologi
 • De nya systemen för telefoni har högre kapacitet
 • Samtal via IP telefoni och mobila nät kommer starkt
 • Det fasta nätet används även till ADSl internet


Hur får du fast telefoni?

Det finns flera sätt att få fast telefoni och några av dessa inkluderar;

 1. Telefonjacket (traditionell fast telefoni) – Traditionell telefoni betyder att telefonen kopplas i ett telejack i en byggnad. Bakom detta ligger tekniken PSTN och du betalar en fast kostnad för anslutning till telenätet och löpande kostnader för de samtal du ringer.
 2. Brendbandstelefoni Detta innebär att samtal kopplas via bredband och du behöver en uppkoppling via ett modem eller adapter för detta. Du kan använda din vanliga telefon och de vanligaste tilläggstjänsterna genom detta.
 3. IP-telefoni – Definitionen av IP-baserad telefoni kan variera. Det omfattar begrepp som bredbandstelefoni, telefoni via kabel-tv och internettelefoni. Dessa kan ha olika innebörd beroende på sammanhang. Men gemensamt är att det krävs en internetanslutning för att ringa. D
 4. FiberLAN – FiberLAN ellerIP-telefoni via fiber innebär att du ringer via datanätet i stället för via telenätet.


stationara_telefoner-1

Upp- och nedgången av fast telefoni

Fast telefoni gjorde verbal kommunikation möjligt över långa avstånd. De tidigaste modellerna var olik ai struktur; några hade flytande sändare medans andra hade kolsändare. När teknik fortsatte att utvecklas inom området av telekom blev fast telefoni billigare och enklare att använda. Sen lanseringen 1876 har det möjliggjort kommunikation mellan biljoner människor och  blivit en standard runtom världen.

På topp
Fast telefoni nådde sin pik i globala användare redan tidigt 2000-tal, där 16 fasta telefoner fanns för varje 100 personer i världen. Under 2005 och 2006 ökade siffran till 20 fasta telefoner för 100 personer. I utvecklade nationer, var siffran under 2000 och 2001 – 57 fasta telefoner för 100 personer.

Ny teknologi
Utvecklingen av trådlös kommunikation och teknologi har satt fast telefoni i en knivig sits under de senaste åren, där mobiltelefoner har revolutionerat hur vi kommunicerar och håller kontakt med varandra idag. Det tog mindre än 17 år för trådlösa telefoner att nå 100 miljoner konsumenter. Å andra sidan, tok det över 90 år innan fasta telefoner skulle nå samma siffra.

Minskat användande
Statistik visar att fasta telefoner såg ett minskat användande i samband med genombrottet av trådlös teknologi. Under 1995 konstituerade abonnemang med trådlösa telefoner 33.8 miljoner i USA. Och under 2008 steg siffran upp till hela 270.3 miljoner användare, viket är en ökning på 699 procent på bara 13 år. Under den här tiden har 26.6 procent av amerikanska hushåll övergett sina fasta telefoner helt och hållet. Nu tar nästan 16 procent av amerikanska befolkningen emot samtal på trådlös teknologi. Bara mellan 2005 och 2010 minskande användandet av fast telefoni från 34.4 procent til 12.9 procent. Denna statistik visar att genombrottet av trådlös kommunikation kommer att fasa ut fast telefoni helt och hållet i framtiden.

 

Varför lägger man ner kopparnätet?

Fast telefoni ersätts nu med modernare tekniker. Kopparnätet måste underhållas och anses inte lönsamt när kundunderlaget minskar och det finns bättre alternativ. Räddningen för kopparnätet har varit att det också kan användas för DSL och ADSL som är tekniker för dataöverföring på andra frekvenser än de som används för tal.

I och med att nästan alla har en mobiltelefon idag försvinner behovet av att ha fast telefoni i en fastighet. Delar av kopparnätet saknar också den kapacitet som många kräver och därför anses det är helt enkelt som ett sämre alternativ än fiber och mobil telefoni.

Telia är idag ett privat företag och måste, på ett annat sätt an när det var statligt, anpassa sig efter vad som är kostnadseffektivt. Mobila lösningar är billigare för operatörerna än fast. Ett annat argument för avvecklingen är att det fasta nätet är mer känsligt för nedblåsta träd och andra olyckor.


Kritik mot nedläggningen

På vissa håll där det fasta telefonnätet nu avvecklats har man ännu inget bra alternativ i form av till exempel fiber. Det finns alltså många hushåll som befinner sig i ett slags glapp mellan två olika tekniker och som blir lidande på grund av det.

Det fasta telefonnätet hade en strömförsörjning som var oberoende av de enskilda hushållen. Det gick alltså att ringa även när det var strömavbrott. Nu krävs backup i form av laddade extra batterier för man ska ha den möjligheten. Särskilt bland äldre som inte anammat mobil teknologi ses detta som en ganska stor nackdel.

När man ringde ett nödsamtal med en fast telefon kunde operatören direkt se var man befann sig, så fungerar det inte med en mobil telefon. Vissa känner en oro för den nya telefonin innebär att vi utsätts för mer strålning. Det finns alltid kritiska röster när stora förändringar genomförs.


Framtiden för fast telefoni

Marknaden för telekom har sett stora förändringar över åren, både för privatpersoner och för företag som uppgraderar sin teknologi. Företag inom telekom flyttar alltmer sina kunder inom fast telefoni från det traditionella nätverket – PSTN – till nyare teknologin VoIP som bär samtal över internet. Förändringen för med sig en rad fördelar för kunder, såsom bättre samtalskvalitet. Övergången är egentligen ganska enkel, men kan komma att kräva lite extra hjälp från support för att uppdatera tjänster. Denna migrering presenterar möjligheter för oss att fundera på hur vi förser telefonitjänster för att möta kunders förändrade behov och förväntningar.

Fast telefoni har minskat både på grund av minskat användade av kopparnät och utvecklingen av mobilteknologi. Kopparnäten förutspås helt försvinna inom en tid och kommer ersättas helt med effektivt bredband och fiberoptik som kommer sträcka sig till platser som tidigare inte haft täckning. Detta förutspås helt ta fart under 2025.

Recent posts