Läkare utan gränser optimerar sin givarservice med Dstny

För att möjliggöra Läkare utan gränsers arbete är en effektiv givarservice avgörande, och här spelar Dstnys företagsväxel en betydande roll.
Läkare utan gränser optimerar sin givarservice med Dstny

En viktig kraft i kampen för global hälsa

Läkare utan gränser är en organisation som arbetar för att ge humanitär hjälp och sjukvård till de mest utsatta människorna i 70 av världens länder. Genom att erbjuda livräddande vård och stöd i katastrofområden och nödsituationer har de blivit en viktig kraft i kampen för global hälsa. För att möjliggöra deras arbete är en effektiv givarservice avgörande, och här spelar Dstnys företagsväxel en betydande roll.

Idag är Läkare utan gränser i regel i kontakt med givare för minnesgåvor, vilket innebär att de ofta kommunicerar med anhöriga eller vänner till någon som gått bort. Den personliga kontakten är av största vikt för att skapa en meningsfull relation och för att svara på frågor eller ta emot donationer. Dstnys telefonitjänster har förenklat och optimerat Läkare utan gränsers dagliga verksamhet på flera sätt. En av de mest betydande funktionerna är möjligheten att hantera inkommande samtal och frågor kring gåvor på ett effektivt sätt. Genom att ha ett ”telefonpass” kan de fördela arbetet på fyra medarbetare som besvarar inkommande samtal. Denna uppdelning gör att de kan hantera ett stort antal samtal på ett organiserat sätt och ge varje givare den uppmärksamhet de förtjänar.

Personlig kontakt är av största vikt

En annan viktig funktion som Dstnys växel erbjuder är möjligheten att kommunicera med givare även utanför öppettiderna för givarservice. Detta görs genom att enkelt meddela om öppettiderna och hänvisa givare som vill komma i kontakt till att återkomma under dessa tider.

Vi frågar Viktor Lundin, Team Manager på Läkare utan gränsers givarservice, vilka utmaningar de hade stött på utan en adekvat telefonilösning. ”Det självklara svaret är att vi ej skulle ta emot samtal överhuvudtaget. Som jag nämnt tidigare så är den personliga kontakten en viktig kontakt. Det är ofta den enda kontakten de har med Läkare utan gränser och därför blir telefonin viktig och behöver fungera,” säger han.

Med den nuvarande telefonilösningen får Läkare utan gränser i genomsnitt mellan 100-250 inkommande samtal per dag. Under högtider och slutet av året, när gåvobevis ökar, ökar också antalet samtal. Sammanlagt hade de 28 895 inkommande samtal under 2022, och fram till mitten av juni 2023 hade de redan hanterat 14 465 samtal. Många av dessa samtal kommer från månadsgivare som behöver hjälp med att justera sina donationer.

Användarvänligt system

Dstnys växel erbjuder specifika funktioner som passar Läkare utan gränsers verksamhet och har flera fördelar för deras arbete. Med ett användarvänligt system kan medarbetarna enkelt koppla samtal på ett smidigt vis, vilket är särskilt värdefullt när man arbetar hybrid. ”En annan fördel är att det är lätt att lära ut till timvikarier eller nyanställda,” säger Viktor Lundin. Detta gör det möjligt för organisationen att ha en flexibel arbetsstyrka och bibehålla en hög standard på givarservicen.

Sammanfattningsvis har Läkare utan gränser genom användningen av Dstnys växel kunnat optimera sin givarservice och hantera ett stort antal samtal på ett effektivt och personligt sätt. Genom att kunna erbjuda personlig kontakt via telefon har de kunnat bygga meningsfulla relationer med sina givare och ge dem den support de behöver för att fortsätta stödja organisationens livräddande arbete runt om i världen. Dstnys växel har verkligen blivit ett värdefullt verktyg i Läkare utan gränsers arbete för att hjälpa dem som behöver det mest.

Stötta Läkare utan gränsers arbete genom att bidra till Dstnys insamling.

Våra medarbetare jobbar hybrid, då är det bra med ett användarvänligt system och att kunna koppla samtal på ett smidigt vis. En annan fördel är att det är lätt att lära ut till timvikarier eller nyanställda.
Viktor Lundin
Team Manager