Fast telefon

Fast telefon

En fast telefon är en apparat som är ansluten till det fasta nätet för att kunna genomföra telefonkommunikation. Det kan antingen vara via en sladd eller trådlöst. På grund av snabb utveckling av mobiltelefoner finns det idag färre fasta telefoner än mobiltelefoner i Sverige och marknaden fortsätter att krympa.

Många kanske tror att amerikanen Alexander Graham Bell var den som uppfann telefonen. Men faktum var att det var en italienamerikan vid namn Antonio Meucci som uppfann telefonen år 1849. Alexander Graham Bell var dock den enda som fick patent på tekniken, först år 1876.

En av de första kommersiella telefonerna för hemmabruk var Ericssons bordsstelefon ”Taxen” som blev en enorm succé både i Sverige och utomlands. Denna fasta telefon såldes i över två miljoner exemplar i 40 år fram till 1930-talet. Den är föregångaren till bakelittelefonen som därefter blev en standardtelefon för svenska hem fram till 1960-talet.

  • Fast telefoni är telekommunikation via det fasta nätet.
  • Antonio Meucci uppfann den fasta telefonen år 1849.
  • Ericssons fasta bordstelefon ”Taxen” var den första fasta telefonen som fick ett stort genomslag.
  • Det finns fasta nät och digitala nät för telefoni, sk. IP-telefoni.
  • Antalet abonnemang för fast telefoni minskar i världen.
  • Några av Ericssons första fasta telefoner har idag högt samlarvärde.
  • Alla fasta telefoner har ett nummer knutet till sig.

Historian

De allra första telefonerna var mycket enklare i form än idag, de bestod endast av en magnet, en spole av koppartråd, och ett membran av järn. Telefonerna såldes inte heller separat som idag, och du behövde alltid köpa två och ordna telefontråden mellan dom. Fast telefoni blev det populära sättet att ringa samtal efter telegrafen. Detta system döptes till public switched telephone network (PSTN) vilket idag är ett världsomspännande nätverk.

Både telegrafen och telefonen är trådbaserade elektriska system, och genombrottet med telefonen var ett resultat av Graham Bells försök att förbättra telegrafen. Telegrafen blev otroligt populär men var begränsad eftersom det bara gick att ta emot ett meddelande åt gången. Med telefonen kunde man med hjälp av elektriska signaler överföra flera meddelanden över samma tråd. Bell patenterade telefonen under 1876 och det tog snabbt fart därefter. Vid 1877 byggdes de första telefonlinjerna mellan Boston och Massachussets och vid slutet av 1880 fanns det 47,900 teleofner i hela USA.

Utvecklingen av användandet

När telefonen uppfanns var inte kundgruppen lika bred som idag, och visades först för kungliga. Vid början av första världskriget var det 10 personer för varje telefon i USA. Och i slutet av andra världskriget var det 5 personer för varje telefon. Teknologin nådde en milstople vid 1998 när det fanns en telefon för varje människa i USA. Senast 2017 fanns det 455 miljoner telefonnumnmer för USAs 325 miljoner invånare. Ungefär tre fjärdedelar av dessa nummer var kopplade till mobiltelefoner, och lite över 10 procent var fasta telefoner, och resterande var uppkopplade via internet.

Hyra telefon?

Det kanske låter konstigt, men fram till 1980 kunde man hyra telefoner från AT&T. Tills dess hade företaget monopol över det amerikanska telefonsystemet. Och i många delstater var det det enda alternativet för kunder. Detta förändrades under 1983 då USAs regeringen avvecklade monopolet. Detta resulterade i att konsumenter över hela landet kunde köpa en egen telefon.

Olika typer av fasta telefoner

Idag kan man numera hitta flera olika typer av telefoner. Porttelefoner är idag vanligt förekommande i byggnader med flera lägenheter eller kontor. IP-telefoni är telefonsamtal över internet än via det fasta nätet. Priserna är oftast lägre och samtalskvalitén kan vara bättre. Bredbandsoperatören erbjuder IP-telefoni i de flesta fall.

DECT är en teknikstandard i Europa för trådlösa fasta telefoner. Faktum är att denna teknik använder sig av en digital teknik för att genomföra den trådlösa kommunikationen. Basstationen är ansluten till det fasta nätet och från basstationen så sänds en digital signal till den bärbara fasta telefonen.

Trådlösa fasta telefoner har en räckvidd på 30 meter inomhus och 300 meter utomhus, om inget är i vägen för täckningen mellan basstationen och den bärbara telefonen. 1980 kom de första trådlösa telefonerna från Asien men dessa hade problem med brus. Först efter 1992 kom DECT-tekniken som tillät problemfri överföring trådlöst.

Minskat användande

Enligt statistik minskar användandet av fasta telefoner i privat avseende drastiskt. Detta är framförallt i samband med utvecklandet av trådlös teknologi. Bara mellan 2005 och 2010 minskande användandet av fast telefoni från 34.4 procent til 12.9 procent. Denna statistik visar att genombrottet av trådlös kommunikation kommer att fasa ut fast telefoni helt och hållet i framtiden. Nu kan man kontakta andra när som helst och vart som helst och nätverket är under ständig utveckling med senaste 5G på intåg.

Från gammal till ny teknik

Sverige genomgår en förändring där alla gammal teknik rörande fast telefoni sakta men säkert ska fasas ut. Det handlar om de gamla kopparledningarna som användes för fast telefoni (och även ADSL-bredband) under en lång period. Idag har den tekniken blivit ersatt av IP-telefoni som styrs via fiberoptik. Delar av det gamla, fasta telefonnätet som till stor del ägs av Telia, ersätts med fiber eller mobil teknik. Detta innebär att Telia ersätter fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa fall kan du behöva byta operatör för att bredband eller telefoni eftersom Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Det är om man förstås vill ha kvar sin fasta telefon överhuvudtaget eftersom mobilnätet prioriteras främst. Den fasta telefonen går därför en osäker framtid till mötes. Detta med anledning av att det är en stadigt krympande andel som helt förlitar sig på sin fasta telefon.

En annan anledning till byte av teknik är att de gamla kopparledningarna lever inte upp till regeringens mål om snabb kommunikation. Byte av teknik behövs därför och vill man förlita sig på fast telefoni får man byta till IP-telefoni via sin bredbandsleverantör i framtiden istället.