Läkare Utan Gränser

 

En viktig kraft i kampen för global hälsa

Läkare Utan Gränser är en organisation som arbetar för att ge humanitär hjälp och sjukvård till de mest utsatta människorna i 70 av världens länder. Genom att erbjuda livräddande vård och stöd i katastrofområden och nödsituationer har de blivit en viktig kraft i kampen för global hälsa. För att möjliggöra deras arbete är en effektiv givarservice avgörande, och här spelar Dstnys företagsväxel en betydande roll.

Idag är Läkare Utan Gränser i regel i kontakt med givare för minnesgåvor, vilket innebär att de ofta kommunicerar med anhöriga eller vänner till någon som gått bort. Den personliga kontakten är av största vikt för att skapa en meningsfull relation och för att svara på frågor eller ta emot donationer. 

Många inkommande samtal

Utmaningen

Läkare Utan Gränser får i genomsnitt mellan 100-250 inkommande samtal per dag. Under högtider och slutet av året, när gåvobevis ökar, ökar också antalet samtal. Sammanlagt hade de 28 895 inkommande samtal under 2022, och fram till mitten av juni 2023 hade de redan hanterat 14 465 samtal. Många av dessa samtal kommer från månadsgivare som behöver hjälp med att justera sina donationer.

Viktor Lundin, Team Manager på Läkare Utan Gränsers givarservice, berättar om de utmaningar de hade stött på utan en adekvat telefonilösning: "Det självklara svaret är att vi ej skulle ta emot samtal överhuvudtaget. Den personliga kontakten är en viktig kontakt. Det är ofta den enda kontakten de har med Läkare Utan Gränser och därför blir telefonin viktig och behöver fungera."

 

 
välgörenhet ikon

En användarvänlig växel

Lösningen

En av de mest betydande funktionerna i telefonilösningen Dstny tog fram för Läkare Utan Gränser är möjligheten att hantera inkommande samtal och frågor kring gåvor på ett effektivt sätt. Genom att ha ett ”telefonpass” kan de fördela arbetet på fyra medarbetare som besvarar inkommande samtal. Denna uppdelning gör att de kan hantera ett stort antal samtal på ett organiserat sätt och ge varje givare den uppmärksamhet de förtjänar.

En annan viktig funktion är möjligheten att kommunicera med givare även utanför öppettiderna för givarservice. Detta görs genom att enkelt meddela om öppettiderna och hänvisa givare som vill komma i kontakt till att återkomma under dessa tider.

Vad säger kunden...

Våra medarbetare jobbar hybrid, då är det bra med ett användarvänligt system och att kunna koppla samtal på ett smidigt vis. En annan fördel är att det är lätt att lära ut till timvikarier eller nyanställda.
Viktor Lundin - Team Manager
Läkare Utan Gränser

Sammanfattningsvis har Läkare Utan Gränser genom användningen av Dstnys växel kunnat optimera sin givarservice och hantera ett stort antal samtal på ett effektivt och personligt sätt. Genom att kunna erbjuda personlig kontakt via telefon har de kunnat bygga meningsfulla relationer med sina givare och ge dem den support de behöver för att fortsätta stödja organisationens livräddande arbete runt om i världen.

Med ett användarvänligt system kan medarbetarna enkelt koppla samtal på ett smidigt vis, vilket är särskilt värdefullt när man arbetar hybrid. ”En annan fördel är att det är lätt att lära ut till timvikarier eller nyanställda,” säger Viktor Lundin. Detta gör det möjligt för organisationen att ha en flexibel arbetsstyrka och bibehålla en hög standard på givarservicen.

Dstnys växel har verkligen blivit ett värdefullt verktyg i Läkare Utan Gränsers arbete för att hjälpa dem som behöver det mest.

Kom i kontakt med oss

Vill du veta mer om vad Dstny kan göra för ditt företag?

Fyll i formuläret så kommer en av våra representanter att kontakta dig inom kort.