https://www.dstny.se/app/uploads/Mobil-inomhustäckning-1-e1588604591871.jpg

Dstny först på marknaden med mobiltäckning inomhus till ett fast pris

Ungefär 2 miljoner mobiltelefonsamtal som dagligen sker inomhus saknar tillfredställande täckning. Anledningarna är flera, men framför allt kan det leda till förlorade affärer för företagen. Dstny är därför först ut med en tjänst, mobiltäckning inomhus till ett fast pris med valfri operatör, som löser detta problem.

Allt mer kommunikation sker mobilt. I dag räknar man med att 50 procent av alla samtal sker genom mobiltelefon och att 80 procent av dessa sker inomhus. Därmed ökar också kraven på att täckningen alltid ska fungera.

Fler och fler fastigheter byggs med energiglas samt fasader av betong och armering, vilket gör det svårare för mobilnäten att tränga in. Dessutom har mobiltrafiken ökat kraftigt, något som också har inneburit sämre kapacitet.

Dstny är nu först på marknaden med en tjänst som löser detta problem – Mobil Inomhustäckning med valfri operatör till ett fast pris. Fördelarna med detta är flera, bland annat:

  • Förbättrad signalstyrka
  • Högre mobil talkvalitet
  • Hög mobil datahastighet
  • Bättre utnyttjande av radiovågorna
  • Bättre nätkapacitet

– Tjänsten innebär att vi installerar en repeaterutrustning som dirigerar om och fördelar radiosignalerna på exempelvis ett kontor. Hårdvara, installation, support och service samt tillståndssökning ingår bland annat i vårt erbjudande, säger Mattias Ohde, vd för Dstny.

För mer information, kontakta:
Mattias Ohde, vd, 031-352 40 03 Joachim Brandt, PR & Information, tel. 031-352 40 45

Om Dstny: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i Dstny. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.