https://www.dstny.se/app/uploads/bakgrund_komoda-e1588600907387.jpg

Dstny förvärvar ShoreTels nordiska generalagent Kamoda AB

Dstny förvärvar telekomleverantören Kamoda AB. Kamoda har tagit ett omfattande helhetsansvar för kundens kommunikation genom moderna och driftsäkra ShoreTel-lösningar med hög tillgänglighet och stort funktionsutbud.

– Då Mitel under 2017 förvärvade ShoreTel på global nivå, känns det naturligt att Dstny förvärvar ShoreTels generalagent på den nordiska marknaden. Kamoda är en leverantör av professionella lösningar inom företagsrelaterad telefoni och kommunikation, säger Mattias Ohde, CEO på Dstny.

Genom förvärvet tar Dstny ytterligare ett steg som nordisk molnleverantör och närmar sig i ännu högre grad den internationella marknaden. Det innebär också att bolaget fördjupar samarbetet med Mitel och framtida nya plattformsmöjligheter. Dstny ser också detta som ett naturligt steg på den svenska marknaden där konsolidering pågår.

Dstny förvärvar 100 procent av aktierna i Kamoda AB vars verksamhet under den närmaste tiden helt kommer att införlivas i Dstny. Förvärvet kommer inte att innebära några betydande förändringar för befintliga kunder och samarbetena kommer att anpassas.

Berikar Dstny

– Förvärvet av Kamoda AB kommer att berika Dstny. Bolaget har arbetat med kvalificerade lösningar för bland annat Contact Centers och haft egen utveckling, vilket återspeglar sig i en fin kundbas och ett brett tjänsteutbud. Medarbetarnas driv och kompetens innebär en differentierad ställning i att kunna förse marknaden med ett bredare och ännu mer attraktivt erbjudande, säger Mattias Ohde, CEO på Dstny.

Dstny AB är marknadsledare inom UCaas-lösningar och förvärvar Kamoda AB som ett led i ytterligare tillväxt och bolaget ser stora fördelar i den kommersiella och tekniska förändringen som kommer att ske på marknaden. Detta betyder i slutänden mer intressanta och effektivare lösningar på ett kostnadseffektivt sätt.

– Vi har under en period haft ett öga på den framgångsresa som Dstny har gjort och att nu bli en del av den känns väldigt stimulerande. Bolagens produktportföljer kompletterar varandra mycket väl och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Jag är helt övertygad om att denna affär kommer att vara positiv för Kamodas kunder i form av utökade valmöjligheter, support, sälj och utveckling, säger Kristian Karlsson, Kamoda AB.

För mer information, kontakta:
Joachim Brandt, CCO, +46 31 352 40 45, joachim.brandt@dstny.se
Dstny Business Communications AB

Om Dstny: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i Dstny. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.