https://www.dstny.se/app/uploads/finance_table_webb-e1588592771880.jpg

Etik inom Artificiell Intelligens | AI

Ett hett ämne just nu är etik inom AI och vad för effekt det har på människors liv då det i allt större utsträckning introduceras i företag. Etik kan kort beskrivas som skillnaden mellan vad som är rätt att göra, och vad du har rätt att göra. Kombinerat med teknologi inom AI, som ständigt utvecklas, har detta resulterat i att företag måste ta större ansvar såväl som utnyttja dess potential.

En viktig del av AI är dess förmåga att lära sig. Detta innefattar möjlighet att observera mänskliga beslut och data, och i sin tur lära sig att göra liknande samt smartare val. Detta har dock visat sig ha både positiva och negativa effekter. Positivt i dess förmåga att göra smartare och effektiva val åt oss, och negativt i möjligheten att ta till sig partiskt beslutsfattande. Om en rekryterare exempelvis tenderar att välja bort kandidater av annan etnicitet, kommer AI-systemet omedvetet att filtrera bort liknande framtida sökande. Rekryteringssystem med AI har därav i större utsträckning visat sig vara partiska, och trots detta fortsätter företag att förlita sig på AI utan att införa etiska värderingar.

Utveckla transparens

Idag har tech-företag i större omfattning tillsatt etik-paneler och AI-principer. Trots dessa kontinuerliga försök att vara transparenta, är de sällan det. Institutioner och företag som har utvecklat etik-paneler som representerar deras värdegrunder, gör sig fortfarande oförstådda i vems intressen som faktiskt representeras. Google har exempelvis enbart skapat sina etiska värdegrunder för AI efter att medarbetare lämnade i protest när de blev ombedda att arbeta med att hjälpa Pentagon skapa analytiska videoverktyg för drönare. Det är således en ständig balansgång då det både hjälper oss vara mer produktiva men samtidigt är ett essentiellt verktyg för att utveckla mer träffsäkra vapen.

Med detta i åtanke, hur kan vi försäkra förtroendet för AI och transparens gentemot konsumenter? Det har blivit en alltmer konkurrenskraftig fördel att införa AI, men att även utveckla AI-principer och ansvarsskyldighet för vad det kan åstadkomma. 86% av dagens konsumenter baserar stor del av deras beslut på förtroende och är lojala till företag som har en positiv inverkan på samhället. Företag måste kontinuerligt skapa etiska värdegrunder och ta ansvar till fokus för utveckling, detta för att differentiera sig själva från konkurrenter och bevara sin plats i rampljuset.

Även om misstag är oundviklig, finns det några viktiga steg för att försöka skapa pålitliga AI-system. Detta innefattar bland annat att hantera data med integritet och säkerhet där bara legitimerade användare har tillgång. AI-system bör även vara transparenta och spårbara i tillvägagångsätt att informera konsumenter om dess kapacitet och begränsningar. Avslutningsvis bör systemen även vara ämnade för att skapa användbarhet för positiv social inverkan och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Utvecklare av dessa system bör kontinuerligt fråga sig själva vilka risker och fördelar det innefattar.

AI-etik på Dstny

Då Dstny hanterar känslig information på en daglig basis, förstår vi vår signifikanta roll vi besitter i våra konsumenters liv och arbete. Detta kan inkludera data som vanligt kan förväntas att företag innehar som exempelvis; namn, adress, telefonnummer och betalningsinformation. Trots att kunder bör vara uppmärksamma och vaksamma över när och hur företag använder och sparar personlig information, förstår vi och tycker vårt ansvar är nyckeln till förtroende.

Våra AI-system som skapas med användning av denna känsliga data är i helhet utvecklade för att leverera en användbar och exceptionell produkt för extern och intern kommunikation. Vi arbetar kontinuerligt för att säkra och informera våra konsumenter att denna data hanteras med största integritet och används bara i syfte att uppfylla konsumentkrav. Detta innefattar att informera när konsumenter använder våra AI-system, att de inte är partiska mot exempelvis etnicitet eller kön, att vi tar fullt ansvar över de AI-systemen vi utvecklar, och respekterar rättighet till integritet.

Vi strävar ständigt efter att ha en pågående dialog och kultur som inte bara involverar utvecklare. Att förstärka AI-etik och principer är en del av vår värdegrund och genomsyrar alla beslut vi tar; förtroende, framgång, innovation och jämlikhet. Vi tror att dessa principer skapar grund för vårt företag och framtida utveckling av AI i att leverera en användbar och framgångsrik produkt.

Även om vi kanske inte har lika komplexa AI-system som exempelvis Google, använder våra system informationen du uppger för att skapa listor i realtid och statistik på inkommande och utgående samtal. Dstny Analytics använder informationen för att skapa en Callboard med topplistor på pågående samtal och återskapar information av agenters engagemang. Vår Wallboard visar agenter och deras tillgänglighet kombinerat med nummer av samtal i kö, genomsnittlig väntetid och nummer av missade samtal. Utöver detta har vi även en Virtual PhoneQ, en bot som håller din plats i telefonkön för att du ska ha möjlighet att spendera den tiden på annat med bara några knapptryck.

För att lära dig mer om våra AI-system och hur vi arbetar med att skydda integritet och personlig information, rekommenderar vi att läsa om Dstny Analytics, privacy policy och GDPR principer med länkar nedan;