https://www.dstny.se/app/uploads/video-conference-Dstny-e1589197513951.jpg

Business Region Göteborg uppmärksammar Dstny och vår företagskultur

För fjärde året i rad har vi blivit utsedda till ett så kallat superföretag. Business Region Göteborg har intervjuat vår Chief Communications Officer, Joachim Brandt, och kommit fram till att resultatet kan härledas till en kombination av vårt unika kunderbjudande och vårt gedigna arbete med vår företagskultur.

Precis som Business Region Göteborg skriver kan mycket av vår framgång de senaste tio månaderna härledas till satsningen på vår företagskultur, och hur vi väljer att fortsätta arbeta med den.

Utvecklingen blir givetvis intressant eftersom vi numera är en sammanslagning av två företag: Solus BC och Uno Telefoni. En sådan situation tenderar att ta ut sin rätt på både företagskultur, värderingar och medarbetare.

Med sådan kunskap i bagaget visste vi att det interna arbetet måste prioriteras, så att vi verkligen förankrar den nya riktning som bolagen tar tillsammans. Tack vare detta har vi otroligt nog ökat tillväxttakten, och just nu växer vi dubbelt så fort som övrig marknad.

– Sammanslagningen har gått över all förväntan och våra anställda har hittat sina roller relativt snabbt. Vi har ju jobbat från två kulturella bakgrunder, så att sammanfoga två företag har varit en resa med liknande ambitioner: att hitta ett gemensamt ”vart”. Det vill säga en gemensam vision, berättar Joachim Brandt för Business Region Göteborg.

Tillsammans mot en gemensam vision

För att kunna lyckas med sammanslagningen och få alla att arbeta mot gemensamma mål har vi jobbat med attityder gällande hur vi är mot varandra, men också hur vi är mot våra kunder.

En annan anledning till att den här övergången har varit smidig är ju våra otroligt självgående medarbetare som vågar fatta beslut på egen hand, och som vågar ta initiativ. Utan det starka interna engagemanget hade den här utvecklingen inte varit möjlig.

– Även om vårt företag och vår bransch är tekniktung, så är vi ett personalintensivt bolag, och personalen är det viktigaste vi har, betonar Joachim Brant.

Vill du läsa mer? Du hittar hela intervjun i Business Region Göteborg här!