https://www.dstny.se/app/uploads/digital_transformation_future.jpg

Digital transformation – ett viktigt men otydligt uttryck

Många företag satt nog under 2019 och pratade om att de borde bli bättre på digitalisering men att det är något som kommer ske gradvis över några år. Helt plötsligt så vänds världen upp och ner och företag tvingas att ta steg mot digitalisering på bara någon månad. Men vad innebär egentligen begreppet digital transformation?

Oklart men prioriterat

Digital transformation är ett inneord just nu. Många pratar om att det är dags att digitalisera sitt företag och enligt en studie gjord av TechRepublic så säger 94% av de tillfrågade företagen att digital transformation är en prioriterad punkt på dagordningen. Många företag avsätter även en betydlig budget för att digitalisera sig.

Vikten av att digitalisering känns av extra mycket i dessa tider, då Corona vänder upp och ner på vår vardag.

Tyvärr råder det olika meningar över vad digital transformation betyder. I en studie av YouGov visade det sig att 54% av de tillfrågade inte viste vad digital transformation var. Vissa tycker att det innebär att kunddata centraliseras, vissa tycker att det är om man investerar i SaaS, vissa tycker att det är att man skapar videos med snabbguider och lägger upp på Youtube. Dessutom så har olika avdelningar inom ett och samma bolag ofta olika syn på dess innebörd.

När ett begrepp tenderar att få så många benämningar så blir uttrycket uddlöst. Hur ska företag veta om de går mot en digital transformation när det är oklart vad det ens är?

Vad är digital transformation?

En av anledningarna till att det är så svårt att definiera vad digital transformation är kan vara att det ser väldigt olika ut från bolag till bolag. En rörmokare med 5 anställda behöver ha en helt annan process än om man är en bank med 300 anställda.

Men i generella termer brukar digital transformation definieras genom att man integrerar digital teknik i alla verksamhetsområden. Det ska resultera till grundläggande förändringar i hur företaget fungerar som helhet och hur företaget levererar värde för sina kunder.

Författaren Greg Verdino förklarade digital transformation såhär: ”Digital transformation stänger klyftan mellan vad digitala kunder redan förväntar sig och vad analoga företag faktiskt levererar.”

Men detta uttalande vinklar sig väldigt mycket mot kunder. En enskild punktinsats är sällan synonymt med digital transformation, det kräver ett helhetsgrepp, ett paraply som ska täcka hela företaget. Ofta krävs kulturella förändringar i företaget när arbetsprocesser och tillvägagångssätt ändras. Digitalisering är inget man lägger på toppen, som strösslet på glassen, utan måste vara en del av kärnan.

Varför behövs digital transformation?

I en artikel i The Guardian skrev Howard King ”Företag förändras inte för att de vill det, förändring är riskabelt och kostsamt. Företag går igenom en transformation när de har misslyckats med att utvecklas.”

Att hänga med i den digitala utvecklingen handlar inte om att installera ett häftigt program utan det handlar om att överleva. Konsumenter förväntar sig att företag ska vara tillgängliga i större utsträckning, inte bara via telefon, utan även chatt, e-post och sociala medier. Kunder förväntar sig dessutom snabbare leverans och det ska självklart vara lätt att betala, via det betalningssätt kunden oftast väljer. Kunder vill att företag ska känna till dess köphistorik om de tar kontakt, för vem orkar sitta och berätta om alla transaktioner som skett. Det ska finnas lättillgänglig information om företagets tjänster, gärna recensioner och bilder. Och självklart ska kundservicen vara i världsklass.

Även medarbetare, speciellt den yngre generationen, har höga krav på digitalisering idag. Det är svårt för företag att locka ny arbetskraft om de jobbar i förlegade program och med gamla strukturer. Medarbetare vill kunna välja att jobba hemifrån och redundanta uppgifter ska automatiseras.

Hur skapar man en digital transformation?

Som tidigare nämnt så är det svårt att ge exakta svar på denna fråga då det skiljer sig mycket mellan olika företag och branscher. Men man brukar kunna dela upp det i dessa delar:

  • Digitalisera kundupplevelsen (Tillgänglighet, leverans och service)
  • Digitalisera organisationen (Ledarskap och företagskultur)
  • Digitalisera produkten eller tjänsten (Eventuellt förändrade affärsmodeller)
  • Digitalisera procedurer (Flexibilitet och digital integration)

Bryter du ner det i dessa delar så blir det lättare att kunna börja bena ut vilka steg som ditt företag måste ta för att påbörja sin digitala transformation. Gör en tydlig plan över vilka insatser som ni behöver göra för varje rubrik men håll alltid helhetstänket nära till hands så att arbetet inte landar i en eller några enstaka punktinsatser.

Dstny – en del i digitaliseringen

Vi på Dstny tillhandahåller en molnbaserad företagsväxel som stärker och digitaliserar både kundkontakt och samarbetet kollegor sinsemellan. Med kringtjänster och integrationer som stärker upp telefonin så kan vi på Dstny hjälpa ditt företag till att ta ett stort steg mot en digital transformation.

 

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.