Utvecklingen av distansarbete med molnbaserad telefoni i UK

Den nuvarande situationen har utmanat många företag i UK i deras verksamhet samtidigt som de följer samhällets riktlinjer. Att navigera mellan stridande råd och distansarbete kan vara svårt och att veta när det är dags att skicka hem alla anställda för att minimera risken för att sprida viruset vidare. Detta har lett till att nästan alla medarbetare i UK arbetar hemifrån för att se till att personal och familjer är säkra.

Detta har visat sig vara en utmaning för många företag i UK som fortfarande till stor del förlitar sig på traditionell telefoni. Detta tvingar dem att hitta nya kreativa sätt att driva verksamheten på distans då traditionella system kräver oftast att minst en person är på kontoret för att hantera hårdvara och installationer. Detta tillsammans med rådande riktlinjer har lett till ett ökat behov av en lösning som fungerar oavsett vart man befinner sig och en lösning är bland annat molnbaserad telefoni.

Molnbaserad telefoni under Corona

Molnbaserad telefoni tillåter företag att hantera samtal i molnet, vilket hjälper medarbetare att fortsätta ta emot samtal och arbeta även om det är hemifrån. Det är en tämligen enkel övergång och du kan vara igång nästan omedelbart samtidigt som du förbereder dig för framtida situationer. Vi förstår självklart att vissa arbeten kräver viss fysisk närvaro, men vi kan i stora drag minska spridningen genom att förse de som stannar hemma med verktygen för att kunna arbeta minst lika effektivt som på kontoret.

En molnbaserad lösning kan även hjälpa till att minska kostnader som är otroligt viktigt i tider som denna och speciellt för mindre företag. Eftersom effekterna av pandemin kan resultera i övriga kostnader, kan det göra stor skillnad om man kan hålla kostnader för telefonin och samarbete till ett minimum.

Det är även viktigt att notera att skiftet självklart inte är helt fritt från frågor. Företag tenderar att oroa sig för hur de ska hålla medarbetare produktiva och motiverade hemifrån. Och det kan vara en utmaning om distansjobb inte är något man tillämpat innan. Kanske är det även så att klienter eller partners inte har rätt utrustning för att hantera exempelvis videokonferens, medans mindre tekniska kollegor tampas med att ens komma in på företagens portaler. Men många ser även det positiva i detta, där fler kollegor och företag äntligen rör sig mot ett mer digitalt arbetssätt som kommer leda vägen i framtiden. Vi kan anta att om detta visar sig framgångsrikt, kommer distansarbete bli mer av en standard i många företag i UK. Och det viktiga här är att hitta en lösning och en rutin som hjälper medarbetare känna sig uppkopplade och motiverade.

Distansarbete i UK

Vi kan anta att situationen kommer leda till flera drastiska åtgärder i avseende arbete hemifrån. Detta kommer förhoppningsvis motivera företag att ta steget att flytta till molnet för att se till att verksamheten kan drivas som vanligt, oavsett plats. För att hjälpa till i denna situation, arbetar vi aktivt med våra UK partners Trust Distribution och Marley Comms för att förse molnbaserad telefoni till det ökade behovet från verksamheter på distans Vår molnlösning tillsammans med vår partners lokala erfarenhet, tillåter oss att möta alla behov av en mobil lösning som inte bara förbereder dom inför kommande händelser, men också får medarbetare att känna sig lika effektiva som på kontoret. Att flytta till molnet innebär även ökad flexibilitet eftersom tjänsten är skalbar utifrån behov och möjligheten att verka oavsett plats. Och tillsammans med en tämligen enkel migrering, hoppas vi att fler företag kommer bli inspirerade att ta första steget in i molnet.

Om du är verksam i UK idag och letar efter en ny lösning att hjälpa er i skiftet till distansarbete, kontakta oss så hjälper vi mer än gärna.

Av Johan Wogel
Wholesale Country Manager UK
Utmanar utvecklingen inom molnbaserad kommunikation i europa, med en ny partner åt gången

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.