https://www.dstny.se/app/uploads/grona_omstallningen2.jpg

Dstny är en del av den gröna omställningen

Vad är den gröna omställningen?
Den gröna omställningen är en samling av åtgärder och strategier som syftar till att minska negativa miljöpåverkningar och främja hållbar utveckling. Målet är att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, öka användningen av förnybar energi, minska avfall och föroreningar, bevara biologisk mångfald och skapa mer hållbara samhällen och ekonomier. Det är ett viktigt steg i att hantera klimatförändringen och skapa en mer hållbar planet för nuvarande och kommande generationer. 

Eftersom vår slogan på Dstny är “Business Communications Today and Tomorrow” vill vi gärna göra allt vi kan för att vårt tomorrow ska finnas kvar. Därför hakar vi med nöje på den gröna omställningen och har redan tagit ett antal steg för att minska vår påverkan på miljön:

1. LottoDstny
Dstny har ett nära samarbete med cykellaget Lotto Dstny. Genom detta samarbete visar vi vårt engagemang för att främja en hållbar livsstil och ett aktivt utomhusliv.

2. Elcykel
För att spinna vidare på cykelspåret erbjuder vi också våra anställda en elcykel som ett alternativ till bil eller kollektivtrafik för att komma till och från jobbet. Det hjälper till att minska utsläppen från bilresor och främjar en aktiv livsstil.

3. Distansarbete
Ett annat viktigt steg som Dstny har tagit är möjligheten till distansarbete. Genom att erbjuda våra anställda möjlighet att arbeta hemifrån minskar vi våra koldioxidutsläpp, bidrar till en hållbar arbetsmiljö och främjar en bättre work/life balance.

4. Klimatkompenserad hemsida
Dstnys hemsida är klimatkompenserad. Vi har investerat i projekt för att kompensera för den energi som används för att driva hemsidan. Dessa projekt är godkända av Gold Standard, startad av Världsnaturfonden WWF. Så du kan surfa vidare i lugn och ro i vetskapen om att denna hemsidan är CO2-neutral.

5. Minskad pappersanvändning
Slutligen har vi på Dstny också arbetat hårt för att minska vår pappersanvändning. Vi har infört elektroniska lösningar för att ersätta papper och har också minskat på tryckningen av reklammaterial och kontorsmaterial. Exempelvis så är alla våra produktblad och användarguider digitala. 

Dstny ett företag som verkligen tar ansvar för sin påverkan på miljön och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling, och dessa punkter är bara början på vårt engagemang. Var med du med och gör skillnad för vårt tomorrow!