https://www.dstny.se/app/uploads/jane-bakgrund_ny-1.jpg

Erfaren finanskvinna blir ny CFO i Dstny

Jane Carlgren är ny CFO i Dstny sedan den 1 januari 2018. Hon har över 20 års erfarenhet av ekonomi- och finansområdet från sina tidigare roller i stora och medelstora företag.
– Med sin gedigna bakgrund kommer Jane att tillföra Dstny oerhört mycket, både strategiskt och i det dagliga arbetet, säger Mattias Ohde, VD Dstny.

Jane Carlgren fick sitt ekonomiska elddop när hon arbetade med finansfrågor inom Kinnevik under deras tuffa 1990-tal. Därefter skaffade hon sig motsvarande erfarenheter i två andra branscher hos Åhléns respektive Telefos. För att utveckla sig gick Jane Carlgren sedan vidare till betydligt bredare ledarroller som även inkluderade HR, avancerad ekonomistyrning respektive redovisning, och bolagsformalia.    

– Vi har lyckats rekrytera en fullfjädrad specialist på affärsstrategier, budgetarbete och ledarskapsutveckling. Det är vi mycket nöjda med, säger Mattias Ohde.

De främsta orsakerna till att Jane Carlgren tackade ja till arbetet som CFO på Dstny är att företaget agerar professionellt både på ägar- och ledningsnivå, samt att produkten är högaktuell och därmed verkligen förändrar marknaden och inte bara verksamheten.

– Dstny gör en spännande resa där vi expanderar både i Sverige och internationellt. Eftersom Jane har varit med om liknande utvecklingar i andra bolag, exempelvis när Tail-f Systems AB gick från att vara ett startup-bolag till att köpas upp av jättekoncernen Cisco, är den erfarenheten förstås värdefull för oss, säger Mattias Ohde.

Hennes meriter från de senaste tolv årens breda CFO-roller i olika stora bolag under förändring är också guld värda.

– Med en framtida exit i sikte förstår Jane behovet av att ha ordning och reda i ekonomin, framför allt att alla rutiner, formalia och historik är väl dokumenterade. Hon är dessutom lösningsorienterad, vilket kan vara ett bra komplement till vår ledning som har ett större fokus på sälj- och marknadsarbete. Det är en fördel när vi ska ta nästa steg.

SEB Private Equity är en stark huvudägare. Därför har SEB administrerat mycket av ekonomifrågorna efter den lyckade fusionen av Solus BC och Uno Telefoni till Dstny, som lett till att det nya bolaget nu nått över 100 000 individuella företagsanvändare av de molnbaserade kommunikationslösningarna. Det arbetet anser Jane Carlgren att företaget ska ta över igen. Utöver det är planen att utveckla administrationen, rutinerna och systemen för att tillväxten ska kunna fortsätta i dagens snabba takt.

– Fokus måste vara att förstå affären för att kunna analysera och förutse resultat och samtidigt leverera enligt bankavtalens åtaganden, både gällande formalia men även resultat, säger Jane Carlgren.

För mer information, kontakta:
Mattias Ohde, CEO, +46 31 352 40 03, mattias.ohde@dstny.se
Joachim Brandt, CCO, +46 31 352 40 45, joachim.brandt@dstny.se
Dstny Business Communications AB

Om Dstny: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i Dstny. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.