https://www.dstny.se/app/uploads/brooke-cagle-609880-unsplash_webb-e1588593086266.jpg

Den flexibla arbetsplatsen – fungerar det verkligen i praktiken?

En trend som har vuxit sig allt starkare under de senaste åren är den flexibla arbetsplatsen, något som har uppskattats mycket hos många arbetstagare. Men är detta verkligen något som fungerar i praktiken? De tidigare fasta ramarna och arbetstiderna suddas sakta men säkert ut och ersätts av mer flexibilitet, men vem är den stora vinnaren egentligen?
Har den nya trenden lett till att många jobbar dygnet runt istället?

Det faktum att många gillar möjligheten att kunna jobba hemifrån kanske inte kommer som en chock precis. Enligt en studie från PWC är det 48% större chans att de som har möjligheten att jobba hemifrån minst en gång i veckan betygsätter sitt jobb högre än de som inte har det. Så det är definitivt ett populärt koncept och desto fler företag väljer att ge sin personal möjligheten att jobba på distans.

Mindre företag verkar vara bättre på att låta sin personal vara flexibel. Studien från PWC visar att 86% av anställda på större företag vill kunna jobba hemifrån men bara 26% anser att de faktiskt kan göra det. På mindre företag säger istället mer än hälften att de har möjlighet att jobba på distans om de vill.

Vad är då problemet?

Anställda vill kunna jobba hemifrån och tillåts att göra det i större utsträckning, MEN!

Det stora problemet syns när man undersöker hur det faktiskt nyttjas. 4 av 10 uppger att de förväntas vara tillgängliga via epost eller telefon på sin fritid enligt en rapport från Doplace, medan endast 4% faktiskt jobbar hemifrån minst 1 dag per vecka. Idag finns en stark förväntan hos många arbetsgivare att deras anställda ska kunna anpassa fritiden efter arbetet. Mycket mer sällan hör vi motsatsen, att arbetslivet enkelt kan stuvas om för att passa privatlivet.

Ett annat problem är upplevd misstro och felaktiga förväntningar. Det finns fortfarande en upplevd misstro från arbetsgivare att arbetet inte sköts som det ska när den anställda jobbar hemifrån. Något som ofta kan leda till att personal överkompenserar genom att bara ta en snabb lunch eller jobba en timma extra på kvällen för att få klart en viss uppgift.

Vi tror att mycket av detta bottnar i att företag inte har den teknik som krävs, framförallt mobila applikationer, för att jobbet ska kunna utföras lika effekt utanför kontoret. Vi ser tydligt att företag som har kommit långt i sin förändringsresa med mobil åtkomst också har ändrat sina attityder, policys och synsätt på just flexibla arbetsplatser.

Några av de viktigaste teknikerna att investera i är tillgång till system (exempelvis CRM) samt kommunikationslösningar såsom telefoni, chatt, konferens- och samarbetsverktyg.

Läs mer om företag som har kommit långt med mobila verktyg i arbetsdagen:

https://www.dstny.se/kundcase/telefonkonferenser-utan-nagot-strul/