https://www.dstny.se/app/uploads/Dstny_csr.jpg

Företag som tar ansvar

Visst är det viktigt att privatpersoner gör sitt när det kommer till miljön, samhället och ekonomin. Att resa mer miljövänligt, sopsortera, välja miljövänliga elavtal, göra det man kan för människor och kanske bidra med en peng till välgörenhet. Var och en har ett personligt ansvar att lämna en bra värld efter sig till nästa generation.

Insikten om att företag kan öka sin innovationsförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet genom att arbeta med hållbarhet är större idag än någonsin. Förutom att göra goda affärer, så vill vi göra gott i samhället. Därför blev jag väldigt glad när jag fick i uppgift att driva Dstnys CSR-arbete.

CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Det handlar om att hitta en hållbar väg framåt, som genomsyrar alla led. Ett arbete som vi på Dstny, självklart vill vara en del av. Därför bestämde vi oss för att ta ett helhetsgrepp om vårt eget hållbarhetsarbete och från grunden bygga upp en strategi som kan hjälpa till att leda till en bättre morgondag.

De globala målen

Det finns 17 globala mål som världens ledare har tagit fram, som är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Officiellt benämns dessa som SDGer (Sustainable Development Goals). Genom att fokusera och arbeta mot dessa mål kan människor, världen över, tillsammans jobba mot att bekämpa fattigdom, orättvisor och lyfta klimatfrågan.

 

Dessa globala mål gav oss på Dstny en perfekt grund att fokusera våra egna insatser på.

3 av de 17 målen

Under hösten genomfördes en kartläggning av Dstnys verksamhet och FN:s globala hållbarhetsmål och vi har inlett ett strukturerat arbete genom att välja ett antal av FN:s globala mål. Vi har arbetat i hela organisationen med att sätta delmål på kort och lång sikt inom områden där vi tror att vi kan påverka mest. De globala målen som vi har valt att fokusera på är:

  • Prisvärd och ren energi
  • Industri, innovation och infrastruktur
  • Minska ojämlikheter

Genom att sätta upp tydliga ramar över hur vi arbetar för att minska vårt CO2-avtryck, minska svinn, säkerställa lika möjligheter för alla och att sätta stopp för diskriminering tror vi att vi kan göra skillnad. Detta är ett arbete som är i full gång och något som vi arbetar aktivt med att utveckla över tid.

Välgörenhetsarbete

Utöver att jobba med de tre globala målen så valde vi även att skapa en sponsorstrategi som harmoniserar med dessa mål. För att dessutom engagera vår personal i arbetet så satte vi upp en välgörenhetskommitté. Här kan personalen, varje kvartal, nominera olika ändamål som Dstny donerar pengar till. På så sätt kan vi göra punktinsatser där vi tycker det behövs som mest just nu. Något som också skapar ett flexibelt och engagerande arbete för alla inblandade.

Intern kultur

Sist men absolut inte minst så har vi dessutom arbetat hårt med vår interna kultur. En företagskultur behöver också vara hållbar. En hållbar företagskultur leder till att medarbetarna trivs, utvecklas och kan driva företaget i rätt riktning

Att ha en tydlig strategi över hur vi ska ta hand om och lyfta våra kollegor är en viktig grund för alla företag. Vi tror på en struktur och ett ledarskap som tillåter alla att växa inom sina roller samt låter dem ta beslut och ansvar, utifrån helheten. Personal som vågar göra skillnad, helt enkelt.

På Dstny fortsätter vi hela tiden att utveckla och förfina vårt CSR-arbete för att skapa hållbara lösningar. Framtiden kommer att bli så mycket bättre om alla tar ansvar.

Vill du läsa mer om Dstnys hållbarhetsarbete? Klicka på länken nedan.

 

https://www.dstny.se/csr/