https://www.dstny.se/app/uploads/iot.jpg

IoT vs M2M – Vad är skillnaden?

Ett hett ämne i Tech-sfären och i samband med utvecklingen av 5G är IoT. Enligt Gartner beräknas IoT fortsätta sin kraftiga tillväxt och kommer bestå av över 26 miljarder uppkopplade enheter under 2020. Dock består mycket förvirring kring vad det faktiskt innebär och hur det skiljer sig från M2M. I denna blogg kommer vi därför att tackla dessa populära termer, generella missuppfattningar och förtydliggöra väsentliga skillnader.

IoT eller ”Internet of Things” är ett av de snabbaste växande fenomenen i IT- världen. Något som även snabbt har integrerats in i våra dagliga liv i allt från telefoner, bilar, eller din smarta kaffesmaskin. Och genom att förstå skillnaden mellan M2M, vilket är den underliggande teknologin för IoT, kan vi skapa oss en bättre förståelse av vad IoT är i helhet.

Vad är definitionen?

M2M –  M2M innebär direkt kommunikation mellan enheter genom trådbunden eller trådlöst uppkopplade kommunikationskanaler. M2M refererar därmed till interaktion mellan två eller fler enheter som är sammankopplade. Dessa enheter fångar data och delar detta med andra sammankopplade enheter – som i sig skapar ett intelligent nätverk av system. Detta kan exempelvis bestå av sensorer eller inbyggda system. M2M finns även ofta i våra hem eller kontor i form av exempelvis elektronik som kontrolleras genom bluetooth från din telefon.

IoT –  IoT är ett nätverk av enheter med inbyggda sensorer, mjukvara eller elektronik – som tillåter samtliga att kommunicera och byta data mellan varandra över internet. Detta inkluderar allt från mobiltelefoner, tvättmaskiner, hörlurar, lampor, etc. Detta kan även inkludera komponenter av olika typer av maskiner, som exempelvis en motor i ett flygplan.

Utvecklingen av IoT sker konstant och tillsammans med framgången av internet, har en ny tumregel etablerats; allt som kan kopplas upp, kommer kopplas upp. Detta kan exempelvis komma att innebära att din bil har tillgång till din kalender, och kan därmed redan ha en bestämd färdrutt till ditt möte. Och skulle du fastna i bilkö, kan din bil skicka en notifikation till andra medverkande i mötet. Eller tänk dig att ditt larm väcker dig vid 7 på morgonen, och säger till din kaffemaskin att redan ha kaffet klart till dess.

Så vad är skillnaden?

M2M innebär först och främst ”machine-to-machine communication”, och härstammar från telemetriteknik. Tekniken refererar vidare till utbyte av data maskiner emellan och utan mänsklig interaktion. Denna teknik grundades dock innan internet ens existerade. Det som därav skiljer IoT från M2M, är att IoT syftar till att utnyttja denna M2M-teknik tillsammans med internet, och har därmed möjlighet att erbjuda ännu mer funktionalitet. IoT tillåter dessutom inte bara kommunikation mellan maskiner, men gör det möjligt för en rad av samma eller olika maskiner i syfte att sammankoppla dess tekniker och leverera interaktiva och integrerade nätverk som genomsyrar olika miljöer.

För att förtydliga detta kan man föreställa sig ett scenario där du får en notifikation om att du måste hämta tvätten från din tvättmaskin. En sådan lösning är byggd på M2M teknologi. Men om detta även skulle inkludera att resterande familjemedlemmar för en notifikation om luckan inte öppnats ännu, krävs IoT teknologi. Detta innebär i sin helhet att IoT kan betraktas som M2M, men kan agera i ett större kontext.

Samma men olika

Med detta i åtanke, kan den stora skillnaden definieras i form av ett ord; skalbarhet. M2M-tekniken tog framförallt fart tillsammans med radioteknik, men såg först sitt stora genombrott med utvecklingen av GSM. Men när internet började växa, blev denna teknik sakta med säkert föråldrad. Detta gav i sin tur utrymme för IoT att växa eftersom internet även kom att förändra hur vi relaterar till teknik i våra dagliga liv. M2M förlitade sig framförallt på mobila eller fasta nätverk, vilket kan vara ganska begränsande. IoT använder däremot öppna IP-baserade nätverk för att skicka och samla data i molnbaserade miljöer. Detta i sig är framförallt vad som gör IoT så otroligt skalbart.

Med detta kan vi sammanfatta det som att båda teknologier är lika i att de kan erbjuda lösningar för att samla, lagra, och byta data mellan enheter utan mänsklig interaktion. Men även om det är sant att IoT är baserad på grunden skapad av M2M lösningar, är det viktigt att notera att IoT är en väsentlig förbättring i innovation i allt från privata liv, företag och hela samhällen.