https://www.dstny.se/app/uploads/softskills_webb-e1588592977187.jpg

Relevansen av ”soft skills” i en era av robotar och AI’s

Vi står på randen av den fjärde industriella revolutionen, ”intelligensåldern”. Vi har länge känt till att AI och robotar kommer att förändra både arbetsplatser och marknader. Och när AI utvecklas, vilket sker i en rasande fart, så kommer fler ”tänkande” jobb påverkas.

Vissa säger att de aldrig kommer våga lita på maskiner när det kommer till viktiga beslut kring exempelvis hälsa eller ekonomi, men detta gäller främst den äldre generationen. De yngre konsumenterna är mycket bättre på att ta sig ann smarta enheter och litar på dem på ett annat sätt. Faktum är att många av den yngre generationen till och med föredrar initial hjälp från en robot. Något som är svårt att argumentera med om man kollar på resultaten när det gäller effektivitet.

Den kraftiga tillväxten av smarta enheter, AI och robotar, som sker idag är både spännande och läskig. Det är spännande att tänka på alla förbättringar detta kommer att kunna medföra i våra liv. Speciellt när det kommer till att hantera tråkiga vardagssysslor men även när det kommer till att hjälpa oss med livsavgörande saker som exempelvis att ge medicinska diagnoser. Den läskiga aspekten är att när robotar tar över dessa typer av jobb krävs det att vi själva skaffar oss nya egenskaper för att differentiera oss.

Oavsett vad man jobbar med, det kan vara som vaktmästare, sjuksköterska eller teknisk support på ett IT-bolag så måste man kunna påverka på en emotionell nivå för att kunna särskilja sig från artificiell intelligens. Personal måste motiveras att prestera på topp när det kommer till att uppnå företagsmålen. Detta kräver mänskliga egenskaper så som intuition, empati och medkänsla. Något som förkroppsligas i förmågor som exempelvis aktivt lyssnande. När en medarbetare märker att en person i ledarroll verkligen lyssnar känner han eller hon sig sedd och förstådd.

Soft skills – mjuka egenskaper

När AI blir allt vanligare och eroderar vissa karriärsval för oss kommer det som kallas Soft Skills, eller mjuka egenskaper, bli en desto viktigare kunskap för oss. Soft Skills är något vi lär oss över en hel livstid och det är väldigt svårt att programmera en dator att replikera detta på ett bra sätt. Så om man i egenskap av en ledarroll på ett företag vill kunna behålla relevans i sin roll måste man fokusera på de kapaciteter som AI inte hanterar. Exempelvis förståelse, motivation och interaktion med andra människor.

En AI kanske både kan göra en diagnos och ordinera behandling snabbare än en doktor, men det krävs en människa för att kunna sätta sig ned med en patient och förstå deras livssituation och skapa en optimal lösning för just den personen.

Egenskaper så som empati och social förståelse kommer att bli de differentierande faktorerna när vi ska konkurrera med AI på arbetsmarknaden. Enligt en studie från University of Michigan, ökar produktiviteten med 12% när man fokuserar på Soft skills på ett företag. Något som beräknas ge en 256% avkastning på investeringen. Det står bortom allt tvivel att mjuka färdigheter, soft skills, kommer att bli mer kritiska i framtiden.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.