https://www.dstny.se/app/uploads/office-620822-1-e1588591989149.jpg

Röstbrevlådan – en utdöende dinosaur

Hej, jag kan tyvärr inte ta ditt samtal just nu men lämna gärna ditt namn och telefonnummer efter pipet så ringer jag upp dig”.

Vi har nog alla hört en eller flera versioner av det klassiska röstbrevlådemeddelandet. Men röstbrevlådan börjar mer och mer kännas som en utdöende dinosaur, speciellt när det kommer till arbetslivet.

Röstbrevlådan förr

När röstbrevlådan introducerades var det som en gåva från ovan, något som revolutionerade kontorsmiljön och som lät alla gula Post-it-lappar med ”medan-du-var-ute-meddelande” gå i pension. Många företag fann en affärsnytta med röstbrevlådan, speciellt småföretagare som jobbade ute på fältet drog stor nytta av att låta kunder lämna ett meddelade för att ringa tillbaka när tid fanns.

Idag ser situationen väldigt annorlunda ut. Med uppkomsten av smarttelefoner och av förenklingen av att skicka SMS och E-post har intresset för röstbrevlådan svalnat avsevärt. Vi gillar helt enkelt inte att behöva lyssna igenom massa meddelande och än värre behöva potentiellt skriva ner det som vi behöver komma ihåg. Det gäller heller inte bara att lyssna av meddelanden, att lämna röstmeddelanden verkar dessutom ha blivit lika impopulärt.

Röstbrevlådan i affärslivet

Det är ingen hemlighet att konkurrensen inom många branscher är stenhård. Kunder förväntar sig konstant tillgänglighet och snabb återkoppling. Att låta kunder lämna ett röstmeddelande för att återkomma nästkommande dag är inte precis ett effektivt sätt att bygga bra kundrelationer.

När det kommer till att använda röstbrevlådan business to business ser situationen ännu mörkare ut. Enligt en undersökning av eVoice lyssnade enbart 33% av deltagarna av sin röstbrevlåda. Dessutom visade undersökningen att enbart av 18% av deltagarna lyssnade på röstmeddelanden från personer de inte känner. Forbes har även de gjort undersökningar inom ämnet som visar att 80% av alla som kommer till röstbrevlådan inte bryr sig om att lämna ett meddelande alls då de tror att meddelandet aldrig kommer att lyssnas av. Vi ser även en ökning av hälsningsinspelningar där personen varnar om att de inte kommer lyssna av meddelanden utan föredrar att bli kontaktad via SMS eller E-post istället.

Olika lösningar har tagits fram för att underlätta röstbrevlådeavlyssningen.  Nu finns exempelvis tjänster som transkriberar röstmeddelanden till texter istället. Detta är en tjänst som inte fått någon större spridning. Kanske på grund av att problemet tyvärr ligger kvar att många väljer att lägga på och inte lämna ett meddelande över huvud taget när röstbrevlådan går igång.

Svarsservice

Att förlita sig på röstbrevlådan är helt enkelt inte ett hållbart sätt att jobba på längre. Men du kan vara lugn, det finns en bra lösning på problemet.

I motpol till de 80% som väljer att lägga på när de kommer till röstbrevlådan så är det istället i princip noll procent som väljer att lägga på om en fysisk person som svarar. Det är därför svarsservice är så bra.

Svarsservice, eller telefonpassning som det ofta kallas, är precis vad det låter som. En tjänst där professionella telefonister svarar i telefon när du inte kan. De svara enligt dina önskemål så att kunden upplever att det är ditt företag de har kommit till.

Så om du vill försäkra dig om att du inte tappar kunder på grund av att de kommer till en röstbrevlåda istället för en fysisk person kan svarsservice vara en bra lösning. Vi på Dstny har dessutom prisplaner där du enbart betalar för de samtal som går vidare svarsservice-tjänsten. Vill du veta mer om möjligheterna med svarsservice så berättar våra kunniga rådgivare mer för dig.