https://www.dstny.se/app/uploads/service_manager_.jpg

En Service Manager blir mer som en kollega än som en leverantör

Det pratas ofta om vikten av bra kundrelationer, men vad är en bra kundrelation, egentligen?

Begreppet kundrelation består självklart av många olika beståndsdelar, men i grund och botten handlar det om att man som tjänsteföretag erbjuder rätt sorts tjänster tillsammans med rätt förutsättningar till sina kunder.

När våra kunder har rätt telefonilösning på plats och rätt kunskap om hur denna ska nyttjas på bästa sätt så leder det, i sin tur, till att kunderna kan utföra sitt arbete mot sina kunder på ett genomtänkt och smidigt sätt. Dessutom kan det även hjälpa till att effektivisera det interna arbetet.

För att detta ska kunna ske så är det viktigt att man som leverantör förstår vad det är den specifika kunden vill ha och att man är lyhörd för dennes unika behov. Lyckas man med denna ekvation uppnår man i slutändan det andra magiska begreppet, nämligen kundnöjdhet.

Den personliga kontakten är a och o

Mitt namn är Kristian Ek och jag arbetar som Service Manager på Dstny. Det som alltid har genomsyrat mitt yrkesliv är just strävan efter att uppnå en god relation med kunderna samt se till att deras lösning är skräddarsydd specifikt för dem. Min målbild är att vi ska få de nöjdaste kunderna i branschen och det är min fasta övertygelse att detta uppnås genom personliga kontakter. Därför lägger jag, i min roll, ner stort engagemang och jag är lyhörd för vad ni som kunder vill uppnå och vilka förändringar ni vill genomföra för att ni ska kunna fokusera på det som ni kan bäst. Med en Service Manager får ni en dedikerad person som är fullt insatt i hur just er lösning ser ut samtidigt som han eller hon sköter utbildning, förvaltning och utveckling av er tjänst.

Min målbild är att vi ska få de nöjdaste kunderna i branschen.”

Det är, med andra ord, mitt ansvar att våra kunder får det dom efterfrågar och även att kunna föreslå förbättringar, utifrån deras behov. Jag ska veta vad kunden behöver, innan de själva vet det.

En del av helheten 

Kan då en enda person göra en så stor skillnad? Både ja och nej. Bakom den här engagerade personen står en stabil organisation som har samma mål som jag och som kan stötta mig och hjälpa mig vara spindeln i nätet som ser till att saker händer, både internt och externt.  Service Managern blir då mer som en kollega än en leverantör – det är det som gör skillnaden!

Vill du veta mer om vad våra Service Manager kan göra för just ditt företag? Tveka då inte att kontakta oss på servicemanager@dstny.se.