https://www.dstny.se/app/uploads/smile_woman_phone_small-e1661432521227.jpg

Smile while you dial – ett leende hörs över telefonen

Ett leende kanske inte syns när du ringer ett samtal – men det hörs. Moder Teresa sa: ”Vi kommer aldrig att veta allt det goda som ett enkelt leende kan leda till”. Att le sägs vara helande och kan förbättra både ens egna och andras humör. Dessutom är leendet ett globalt uttryck för lycka och kärlek.

Det är en ganska vanlig uppmaning man ger försäljare och personer som jobbar med kundservice att le medan de talar i telefon. Termen ”Smile and Dial” är väl myntat när det kommer till utgående samtal i sälj- och servicesammanhang. Även om denna uppmaning har funnits i vad som känns som en evighet så är det förvånansvärt många som inte hört talas om den. Vad som är än värre är antalet som inte tillämpar den trotts att de har hört uttrycket.

Men hur kan ett leende höras över en telefon?

Det är alltså personer som har hört att man bör le när man talar i telefon men som väljer att inte göra det ändå. Kanske orkar de helt enkelt inte eller så är de skeptiker som inte tror på att det funkar. Finns det några bevis som styrker uttalandet?

Ja – det gör det faktiskt, halleluja! Enligt en artikel på Discovery kan människor höra skillnad i intonation och tonfall mellan när vi ler och inte ler. Än mer så ska vi även kunna höra skillnad på olika typer av leenden. ”Leende påverkar hur vi talar så till den grad att lyssnarna faktiskt kan identifiera typen av leende baserad på enbart ljudet från rösten”.

Eftersom 84% av det som för förmedlas via telefon är din tonalitet på rösten så känns det som ett fullkomligt måste att le när du talar med en kund via telefon.

Få din personal att le mer när de pratar i telefon

Förutom att ett leende hörs via telefon så är det dessutom smittsamt och kan höja stämningen på kontoret generellt. Och det finns faktiskt saker man kan göra för att uppmana personalen att le mer när de hanterar er företagsväxel eller ringer upp kunder. På Nestlés kundservice i USA investerade de i brandade speglar som placerades ut vid varje telefonists plats. På så sätt kunde personalen enkelt påminnas om både deras ansiktsuttryck och kroppsspråk när de talade i telefon.

En annan, lite billigare, lösning är att lägga små lappar vid telefonerna med korta meddelanden, exempelvis: andas in, slappna av i axlarna, le, ring.

Det finns andra tekniker som kan hjälpa till för att göra samtalet bättre. Många gillar att stå upp eller gå omkring när de talar i telefon, det brukar omedelbart ändra energin i samtalet.

Oavsett vad som funkar för dig – glöm inte att le!