https://www.dstny.se/app/uploads/services-Dstny-e1588591644149.jpg

SolusBC och Uno Telefoni blir Dstny

För knappt två månader sedan gick SolusBC och Uno telefoni (Uno) ihop och bildade den enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och samordnade kommunikationstjänster på den nordiska marknaden. Nu har bolagen också enats om ett nytt namn.

– Namnet blir Dstny, en bra kombination av ursprungsbolagen. På det här viset får vi en naturlig koppling med tidigare historik och en igenkänning för våra befintliga kunder, säger Joachim Brandt, PR- och informationsansvarig på Dstny.

Med ett bolag och i gemensam plattform kommer Dstny att ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och, inte minst, internationellt.

– Vi har skapat branschens bästa förutsättningar till inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende leverantör av molnväxlar. Vi ska ta positionen som den ledande systemintegratören i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer, säger Mattias Ohde, vd på Dstny.

Nu har de tidigare två bolagen alltså enats om ett gemensamt namn för det nya bolaget. Det blir en smidig kombination av SolusBC och Uno telefoni. – Vi har resonerat fram och tillbaka en hel del, men kommit fram till att Dstny är det absolut bästa. Det är ett namn som är lätt att komma ihåg, har en koppling till båda våra tidigare bolag och det kommer fungera internationellt och i våra ambitioner att utveckla närliggande tjänster och mjukvara, säger Joachim Brandt och fortsätter:

– Dstny kommer att börja användas från och med nu, men det är en process som kommer att pågå under året. Därför kommer bolaget även fortsättningsvis att i vissa avseenden nyttja både Uno och Solus som varumärken.

Dstny förväntas omsätta cirka 200 miljoner kronor på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Dstny Business Communications AB

At the start of 2017 SolusBC and Uno Telefoni (Uno) amalgamated and created the single largest and most expansive operator-independent supplier of cloud exchanges and coordinated communication service on the Nordic market. As one company and with a common platform, Dstny will have the best possible conditions for continued expansion in Sweden and, not least, internationally. Dstny will take the position of the leading systems integrator in the cloud and create the best experience for customers, partners and operators. During 2017, the company is expected to turn over approx. 200MSEK on the Swedish market. Dstny are 55 employees in the offices in Stockholm and Gothenburg.