https://www.dstny.se/app/uploads/operator_connect_banner.jpg

Vad är Operator Connect?

Tillhör du skaran av människor som inte förstår någonting när andra slänger med det nya modeordet ”Operator Connect”? Det ska vi ändra på – här kommer en förklaring på ett så icke-tekniskt sätt som möjligt!

Först och främst, vad är Operator Connect?
Kort sagt är Operator Connect ett sätt att lägga till en kopplingston i din Teams-klient på och därmed möjliggöra externa samtal. Det betyder att du kan använda Teams för att ringa, precis som du skulle göra i din mobiltelefon eller fasta telefon.

Samtalsplaner, Direct Routing och Direct Routing as a Service
För att förstå varför Microsoft har släppt Operator Connect är det bra att ha lite bakgrundsinformation.

För att ringa externa samtal, alltså samtal utanför din Teams-miljö, behöver du en kopplingston. Kopplingstonen är det som låter dig ringa på PTN (Publika telefonnätet) och genom det kan du nå vilket annat telefonnummer som helst.

Förut hade du tre olika val när det gällde att få den här kopplingstonen i Teams:

1. Samtalsplaner
Det första alternativet är att köpa ditt telefonnummer direkt från Microsoft och på så sätt få en samtalsplan, precis som du kan göra med vilken annan vanlig operatör som helst. För småföretag som inte behöver några andra avancerade telefonifunktioner är detta en billig och enkel lösning.

2. Direkt routing
Det andra alternativet är Direct Routing.

Det innebär att du ansluter ditt eget företags lokala telefonlinje till Teams. Om du till exempel har analoga telefonlinjer eller SIP-trunkar kan du koppla dem till din Teams-applikation, och detta sker då genom Direct Routing-funktionen som Microsoft erbjuder.

Din Teams-applikation kopplar helt enkelt till kopplingstonen du har på ditt kontor – men tyvärr är det inte så ”bara”. Du hanterar detta genom en SBC (Session Border Controller) som du då behöver administrera på flera olika sätt. Det är till exempel upp till dig att se till att codexen är korrekt programmerad, felsöka samtalskvalitet och liknande.

3. Direct Routing as a Service (DRaaS)
Så, för att rädda dig från besväret med att behöva hantera din egen SBC började tjänsteleverantörer erbjuda DRaaS som en tjänst. DRaaS innebär att tjänsteleverantören förser ditt företag med en SBC som gör att ditt Teams-gränssnitt kan nå PTN, och tjänsteleverantören har även tagit på sig ansvaret att säkerställa att ditt företag får bra kopplingston och samtalskvalitet.

Operator Connect
Man kan säga att Operator Connect är nästa steg i utvecklingen av Direct Routing as a Service (DRaaS).

Men vad är då skillnaderna mellan de två? Tja, det är inte alla tjänsteleverantörer som får leverera Operator Connect, och det finns skillnader i kraven på hur man hanterar och levererar tjänsten. Enkelt uttryckt är Operator Connect alltså ett mer certifierat sätt att leverera extern telefoni till Teams på, och för slutanvändaren innebär det att deras administratörer själva kan hantera nummer och tilldela användare direkt i Teams-portalen.

Låt oss gå in på detaljnivå:

Skillnaden för slutanvändaren
Den stora skillnaden för slutanvändaren är hanteringen av nummer. Med DRaaS gör du detta via tjänsteleverantören, antingen genom tjänsteleverantörens support eller genom en självbetjäningsportal. Med Operator Connect kan du som administratör hantera och tilldela nummer direkt i Teams adminportal på egen hand.

Skillnaden för tjänsteleverantören
För en tjänsteleverantör är skillnaderna mycket tydligare.

DRaaS kan tillhandahållas av vem som helst, men Operator Connect kan endast levereras av tjänsteleverantörer som har jurisdiktion att utfärda telefonnummer. Operator Connect-lösningen ställer också krav på datacentret och hur det ska fungera tillsammans med Microsoft. Detta för att säkerställa en effektivare lösning. Rösttrafik går inte heller via det allmänna internet, utan genom en mycket kontrollerad krets.

Är Operator Connect den bästa lösningen?
I nuläget beror det verkligen på företaget och dess behov.

Om du är ett litet till medelstort företag med grundläggande telefonibehov är Operator Connect ett utmärkt sätt att välja en leverantör för samtalsplaner som låter dig hantera nummer och användare på ett enkelt sätt.

Om du har behov av mer avancerade telefoni- och kommunikationsfunktioner kan DRaaS fortfarande vara den bästa lösningen. Med DRaaS får du vanligtvis en funktionsrik lösning från tjänsteleverantören, och du får dessutom ta del av tjänsteleverantörens egna kommunikationsväg om Teams skulle ligga nere.

Är du intresserad av Operator Connect?
Vill du veta mer om Operator Connect? Klicka här och fyll i formuläret så kommer en av våra säljare att kontakta dig.