https://www.dstny.se/app/uploads/designecologist-633520-unsplash_webb-e1588593168371.jpg

Varför fler chefer förstår vikten av att låta personal jobba på distans

I takt med att teknologin inom arbetsplatsen blir bättre blir det samtidigt allt lättare att jobba på distans. Och detta är inte något som enbart berör ett fåtal frilansare. Enligt en studie, av Global Workplace Analytics, visade att mängden amerikaner som jobbade på distans ökade med 115% mellan åren 2007 till 2017.

Men även om de tekniska begränsningarna försvinner så kvarstår en del tvivel hos chefer. Den främsta frågan är såklart:

Vad är fördelarna med en arbetsplats där man kan jobba på distans?

Svaret är att fördelarna är många, något som fler chefer börjar inse. Nedan har vi listat några.

Ökad produktivitet

Det här kanske låter lite skrämmande men undersökningar visar att personal lägger, i snitt, 2 timmar och 53 minuter på effektivt jobb under en arbetsdag. När samma personer tillfrågades hur de känner kring sitt arbete hemifrån svarade 91% att de var mer produktiva där. Allt detta kan självklart vara en indikation över hur det står till på många företag. Öppna kontorslandskap eller dålig trivselnivå på kontoret kan vara en bidragande faktor till den låga effektivitetsnivån. Men oavsett vad det beror på är siffrorna tydliga. Produktiviteten ökar när anställda får jobba hemifrån.

Dessutom visar otaliga studier att produktiviteten ökar när balansen mellan arbetsliv och fritid är bättre. Något som kanske egentligen inte kräver undersökningar att förstå, det är ganska självklart. Anställda är människor, inte maskiner och mår människor bra, är utvilade och känner sig betrodda så presterar de bättre. Att jobba hemifrån eliminerar dessutom restider, något som i sin tur ger anställda mer fritid utan att påverka arbetad tid.

Större utbud på arbetsmarknaden

Självklart kan det finnas kompetent personal där ditt företag ligger, men tänk dig om du kunde rekrytera från hela landet, eller varför inte hela världen? Speciellt företag som är placerade i mindre städer kan ibland ha svårigheter att hitta rätt kompetens. Genom att låta personalen jobba på distans så kan dessa företag helt plötsligt rekrytera från en mycket större kunskapspool. Och mer kunskap betyder större chans ett lyckat företag.

Många studier visar att arbetsgrupper med en bra mix av människor presterar bättre än homogena grupper. Och när du rekryterar över ett större område har du större chans att få in personal med olika bakgrund och erfarenheter.

Lättare att behålla anställda

Många företagare har länge tänkt på möjligheten för personal att jobba på distans som något enbart gynnar de anställda. Men sanningen är den att det kan också vara bra för lönsamheten i stort.

Det är nog ingen hemlighet att det är dyrt att rekrytera och träna upp ny personal. Förutom att många lockas mer av att jobba på ett företag som erbjuder distansarbete så tenderar dessa företag också vara bättre på att behålla sina anställda. Enligt en studie som Forbes gjorde så visade det sig att 70% av de kvinnor som tillfrågades hade stannat kvar på arbetsplatsen de lämnade om de hade haft möjligheten till en flexibel arbetsplats.

I grund och botten vill personal ha valet att kunna jobba hemifrån då och då. Och personal som har den möjligheten verkar trivas bättre över lag. Personal som trivs stannar längre. Mindre personalomsättning innebär mindre omkostnader. Ekvationen är inte supersvår.

Effektivare ledarskap

Har du hört uttrycket ”Personal lämnar inte sina jobb, de lämnar sina chefer”? När man implementerar möjligheterna för att jobba på distans behöver chefer och gruppledare ofta höja sin nivå när det kommer till ledarskap. Kommunikation är nyckeln till att lyckas.

Chefer som detaljstyr och inte litar på sina anställda kommer inte att lyckas bra i denna typ av arbetsklimat. Genom att lära sig att styra på ett högre plan och lita på sina anställda kommer både arbetslaget bli mer effektivt och chefen i sig får tid för viktigare saker.

Finns rätt kommunikationsverktyg på plats blir den här övergången lättare. Tjänster så som MiTeam, Microsoft Teams eller Skype for Business kan hjälpa chefer och gruppledare att hålla löpande kontakt med sina kollegor på ett interaktivt sätt.

Det här var några av anledningarna till varför fler chefer förstår vikten av att låta sin personal jobba på distans. I Dstnys tjänstepaket Dstny Workspace erbjuder vi tjänster som kommer att hjälp ditt företag att ta distansarbetet till nästa nivå.