Dstny gör Mansjouren i Stockholm flexiblare

Mansjouren i Stockholm strävar efter att erbjuda stöd och trygghet till så många män som möjligt, och detta kan de göra enklare med hjälp av Dstnys företagstelefoni.
Dstny gör Mansjouren i Stockholm flexiblare

Vill hjälpa så många män som möjligt

”Bra män reder sig själva” är något som många män har växt upp med. Det har varit tabubelagt att prata om sina känslor och om det som tynger. Mansjouren i Stockholm är en ideell förening med volontärer som gör ett gediget arbete genom att lyssna och ställa frågor, då de tror att de flesta människor har lösningen inom sig själva och att allt börjar med att ta ett första steg. Utöver telefonjouren erbjuder Mansjouren i Stockholm även gruppsamtal, enskilda samtal och parsamtal i sina lokaler i Stockholm. Genom deras omfattande och välorganiserade tjänster strävar de efter att erbjuda stöd och trygghet till så många män som möjligt, och detta kan de göra enklare med hjälp av Dstnys företagstelefoni.

Volontärerna kan svara var de än befinner sig

Idag har de en växellösning som består av ett fastnummer och mobila anknytningar till sina volontärer. De har 3 st. telefonpass per dag, och de mobila anknytningarna ger volontärerna möjligheten att svara var de än befinner sig .”Vi gillar appen. Innan den fanns så satt våra volontärer i ett speciellt rum med fasta telefoner och pratade i dem. Med hjälp av appen kan volontärerna ta samtal var som helst”, berättar Pelle Hasselgren, kommunikationsansvarig, volontär och styrelsemedlem i Mansjouren i Stockholm. Tillgänglighet och flexibilitet är två avgörande faktorer för att kunna nå ut till så många som möjligt.

Telefonilösningen spelar även en central roll i att förse männen som ringer in med information om deras rättigheter, skydd och resurser. Om volontärerna upptäcker kunskapsluckor gällande juridik och rättigheter kan de hänvisa männen till ett juristföretag eller en familjejurist som de har nära kontakt med. Detta säkerställer att de som kontaktar jouren får adekvat information och hjälp.

En växande verksamhet

Antalet inkommande samtal har ökat betydligt för Mansjouren i Stockholm, och under 2022 tog de emot 11 000 påringningar. Tyvärr har de inte resurser nog att ta emot alla samtal, men telefonilösningen har ändå bidragit till att nå ut till fler män som söker hjälp och stöd. Under coronapandemin ökade den inkommande trafiken ännu mer, vilket ledde till att de fick utöka jourens öppettiderna för att möta behoven.

Hur skulle verksamheten fungera utan en växel? ”Då når vi inte ut till lika många, vi får svårare att få volontärer att ställa upp. Många har ett liv att sköta med familj, detta arbete är ideellt. Nu är det relativt lätt att få volontärer som ställer upp och tar emot samtal.” svarar Pelle. Med den nuvarande telefonilösningen har Mansjouren kunnat organisera sig på ett sätt som möjliggör att de kan hantera samtal från flera olika regioner, och de har börjat planera för att öppna en filial i Malmö –därmed skulle de bli hela Sveriges Mansjour. Det hade inte varit möjligt utan ett effektivt telefonisystem. ”Telefonen känner inga geografiska gränser,” konstaterar Pelle.

Vi gillar appen. Innan den fanns så satt våra volontärer i ett speciellt rum med fasta telefoner och pratade i dem. Med hjälp av appen kan volontärerna ta samtal var som helst.
Pelle Hasselgren
Kommunikationsansvarig, volontär och styrelsemedlem