https://www.dstny.se/app/uploads/teams-unsplash-e1588593179971.jpg

Dstny integreras mot Microsoft MS Teams/Lync Telephony

Dstny, den största operatörsoberoende UCaaS leverantören på den nordiska marknaden, lanserar en fullskalig integration mellan sin molnbaserade växeltjänst och Microsoft Teams för att vinna fler och större företag. Kombinationen av Dstnys kraftfulla växelfunktionalitet och MS Teams som enda gränssnitt är något som länge varit efterfrågat. Att detta nu finns, dessutom i kombination med bättre användarvänlighet och valfri operatör, är helt unikt på marknaden.


Genom att utveckla egna tjänster och integrationer i tillägg till sin operatörsoberoende molnväxel, har Dstny blivit en av de snabbast växande leverantörerna på den nordiska marknaden.  Med denna integration stärker bolaget sin position ytterligare i att driva marknaden framåt sett till teknik och tjänster, oavsett operatör.

För Dstny är det naturligt att utveckla en integration mot MS Teams Telephony. Bolaget har sedan tidigare erbjudit lösningar mot både Lync och Skype for Business. Nu med Microsofts tekniskt förenklade setup, har arbetet fortskridit för att bredda den lösning som erbjudits företag som använder Microsofts produkter.

Tjänsten lanseras initialt på den svenska marknaden och oavsett vilken operatör kunderna har finns tillgång till tjänsten. Dstny erbjuder en komplett molnväxellösning i kombination med Microsoft Teams samarbetstjänster i en miljö med fullt mobilstöd genom samtliga operatörer.

Tidigare har Dstny sett integrationen mot Microsoft som ett behov hos större företag. Utvecklingen har anpassats och när lösningen nu rullas ut i Sverige kan alla företag som arbetar med Office 365 och Teams få utökad funktionalitet med Svarsgrupper, talsvar, linjestatus telefonistplatser, gemensamt gränssnitt mm, tillsammans med Dstnys växeltjänster.

Dstny har för avsikt att fortsätta utrullningen på fler marknader under året, framförallt i Holland, England, Tyskland och Finland där bolaget redan har stark tillväxt och etablerade partners.

”För slutanvändare räcker Microsoft Teams ofta långt då de flesta bara ringer och svarar i telefon, men det har efterfrågats mer komplex växelfunktionalitet, stabilitet och operatörsintegrationer. Något som hindrat många företag att kunna ta steget fullt ut att ringa med Teams. Det känns därför väldigt spännande att nu kunna erbjuda detta med vilken operatör som helst. Med vår setup så får man all funktionalitet från Dstny tillsammans med Teams gränssnitt för samtalen, vilket blir en kraftfull lösning, säger Christian Hed, Marknadschef på Dstny”.

För mer information, kontaktuppgifter:

Mattias Ohde, CEO Dstny +46 (0)31-352 40 03
Christian Hed, Marknadschef +46 (0)8 – 562 696 03

Dstny AB

Dstny is the largest and most expansive operator-independent UCaaS provider on the Nordic market with +150.000 users in the cloud. Dstny is driving the future of business communications by offering a mobile first concept through wholesale partners in Europe.

www.Dstny.com