https://www.dstny.se/app/uploads/miteam_kampanj-e1588603772659.jpg

Dstny – Nu kostnadsfritt samarbetsverktyg i MiTeam Plus

Dstny vill bidra och göra en samhällsnyttig insats där man kan underlätta för sina kunder och andra företag i den samhällskritiska situation vi nu alla befinner oss i. Vi hoppas den åtgärd vi vidtar kan underlätta kommunikationen inom ett företag eller externt. Vår förhoppning är att verktyget kan stimulera till fortsatt handel och nya affärer i en hårt ansatt ekonomi.

Nu öppnar Dstny sin samarbetstjänst MiTeam Plus, kostnadsfritt för samtliga kunder fram till sista juni 2020. Detta gäller i samtliga europeiska länder där Dstny är verksamma.

Senaste veckorna har det visat sig vilka enorma insatser Dstny kan göra för framtida företag, olika typer av krissituationer kommer uppstå och där kan företag tillsammans med Dstny stå redo att sköta exempelvis hela företaget hemifrån. Redan idag använder våra kunder tjänster som täcker större delen av deras behov, men dagens situation visar också på hur många bolag som blivit överrumplade, är sårbara och inte kan hantera och aktivera en god beredskapsplan.

Dstny MiTeam Plus är ett projektverktyg som framförallt underlättar kommunikation och samarbete genom full tillgänglighet till varandra och företagets aktuella projekt. Funktioner som att chatta, dela dokument, hålla telefonkonferenser och videomöten ingår. Utöver detta är tjänsten integrerad i Dstnys ordinarie telefonitjänst vilket innebär att vi samlat alla typer av kommunikationsverktyg i en och samma plattform.

Den kompletta Dstny tjänsten gör medarbetare och hela företag helt mobila, flexibla och rörliga i sin arbetssituation. Det innebär att alla kan arbeta där man är och fortsatt inneha full tillgång till nödvändiga arbetsverktyg. På så sätt kan bolaget säkerställa sin drift oavsett omständighet.

Såsom de senaste veckorna utvecklat sig i världen är detta något Dstny tagit fasta på och kommer att arbeta hårt med i framtiden, Dstny kommer sätt till resurser att utveckla befintliga och ytterligare nya tjänster som kan erbjuda företagen en hög tillgänglighet, stor tillförlitlighet och som kan ge långsiktig trygghet. Vi vill se fler kunder vara väl förberedda när en situation uppstår där man drastiskt måste ändra bolagets arbetsförhållanden.

”Många av Sveriges företag ställs nu inför en situation med distansarbete på ett helt nytt sätt. Vi vill att alla våra kunder skall kunna mötas obehindrat oavsett, där saknar många idag fullgoda verktyg. Vi vill råda bot på det omgående genom att erbjuda möjligheten att nyttja MiTeam fritt. Är man helt mobil och saknar verktyg för datorn bjuder vi på det gränssnittet också. Vi på Dstny vill visa vägen för molntjänster och den nya digitala medarbetaren. Att bjuda på MiTeam blir vårt bidrag där vardagen kan bli lite enklare för våra kunder.” Mattias Ohde CEO, Dstny.

For more information, contact details:

Mattias Ohde, CEO Dstny +46 (0)31-352 40 03

Dstny AB

Dstny is the largest and most expansive operator independent UCaaS provider on the Nordic market with +150.000 users in the cloud. Dstny is driving the future of business communications by offering a mobile first concept through wholesale partners in Europe.

www.dstny.se