https://www.dstny.se/app/uploads/telecom-1.jpg

Hur digitalisering har omdefinierat Telekom

I det ständiga loppet att bli bästa telekomleverantören har digitalisering blivit en högsta prioritet för att hålla sig relevant med nya konsumenttrender och behov. Detta har inte bara lett till att många av de traditionella leverantörerna omdefinierat sig som digitala leverantörer med en blandning av ny teknik. Det har även lett till en ny definition av telekom.

Det klassiska telekom består av röst, meddelanden och datatjänst. Men med att ny teknik och IT-företag kan skapa liknande erbjudanden sätter det press på de traditionella tjänsteleverantörerna att ta till sig ny teknik och innovativa affärsidéer. Vi har redan sett denna förändring i antagandet av moln i många företag idag. Men denna förändring går bara framåt med otaliga integrationer som dyker upp och den kommande lanseringen av 5G. Digitalisering av telekom kan därför huvudsakligen definieras i tre faser; den första är övergången till molnet, den andra genom att skapa integrerade lösningar, och den tredje är djupa nätverksintegrationer som krävs för att tillhandahålla 5G eller IoT.

Fas 1 – Digitalisering genom molnet

Telekomindustrin såg sin första stora omvandling tillsammans med molnkommunikation. Telefoni var historiskt sett svårt att hantera såväl som svårt att förstå. Tillsammans med molnteknik blev det snabbt ett användarvänligt fenomen över internet via VoIP. Detta har inte bara resulterat i tjänster som är mycket mer hanterbara. Det har även resulterat i en minskning av kostnader, lagring och hantering av system. Det förvandlade hela branschen och leverantörer kunde erbjuda lösningar som kan skalas utifrån behov.

Detta ökade ytterligare med utvecklingen av UCaaS, som syftar till att samla och förena alla kommunikationsverktyg (inklusive VoIP) i en molnbaserad plattform. Detta inkluderar alla typer av tjänster som videokonferenser, samarbetsverktyg, chat, etc. Vidare utvecklades detta främst för att hjälpa företag att bädda in kommunikation i sina dagliga appar. Och medan vi fortfarande ser det pågående skiftet, kan vi förvänta oss att se detta som en standardprocess i de flesta företag i framtiden.

Fas 2 – Digitalisering genom integrationer

Även om det kan kännas som att flytten till molnet hände igår, sker utveckligen otroligt snabbt. Detta tillsammans med växande integrationer som sömlöst ansluter tjänster för att skapa en holistisk lösning. I detta mellanskifte, kommer vi se en stor tillväxt av innovativa integrationer som genomsyrar flera industrier. Genom att integrera dessa, kan vi låsa upp ny kreativitets- och automatiseringsscenarier som allt samlas i ett gränssnitt.

Här kan leverantörer spela en avgörande roll genom att smidigt integrera telefoni och relaterade tjänster i innovativa miljöer, och några som inte nödvändigtvis är byggda för kommunikations- eller telefoniändamål. Det är här begreppet SaaS och CPaaS framför allt framkom. SaaS erbjuder att bädda in telefoni i vilken applikation som helst, medans CPaaS arbetar tvärtom genom att integrera applikationer i en plattform för telefoni.

Fas 3 – Digitalisering med nätverk

Det som fortfarande och alltid kommer skilja telekom från IT-branschen är nätverk. Och medan nätverket kvarstår som en viktig kärntillgång kommer det att se en förskjutning i fokus. Intäkterna förändras snabbt från nätverksanslutning relaterad till röst, text, data och bredband. Detta till att nu skifta mot mer avancerade tjänster som levereras via konvergerade nätverk. Denna förskjutning kommer bara att stärka leverantörers väg till att fungera som mjukvaruföretag som driver nätverk och tjänster snarare än traditionella medier.

Tillsammans med 5G kan digitalisering förväntas accelerera samt innebära stora möjligheter för leverantörer att återuppfinna sin affärsstrategi. Telekom kan spela en avgörande roll att även hjälpa rörelsen av IoTs framåt eftersom det kräver djup nätverksintegration. Denna snabba tillväxt av dataanvändning och anslutna enheter kommer oundvikligen att kräva en betydande ökning av nätverkskapacitet. För att klara av den växande efterfrågan på bandbredd måste leverantörer fokusera på att skapa skalbara nätverk som kan hantera denna datakapacitet när som helst.

Eftersom traditionella hårdvarubaserade nätverk blir föråldrade med ständigt föränderliga dator- och lagringsbehov. Kan telekomindustrin att spela en nyckelroll i utformningen av 5G-nätverksarkitekturen som kräver en mer flexibel lösning. Detta har vidare lett till utvecklingen av SDN (Software Defined Networks), NFV (Network Function Virtualization) och Zero Touch Networks, som alla syftar till att ge en bättre passform där många egenskaper såsom snabbt förändrade användare och varierande trafikmönster kräver mer en dynamisk och flexibel lösning.

Vad kan vi se i framtiden?

När vi ser tillbaka på branschens snabba utveckling kan vi bara anta att vi kan förvänta oss att se mer av den. Men en sak som telekomindustrin förmodligen kommer att vara mer bekant med då är smidig utveckling. Telekombranschen befinner sig fortfarande i sitt första stadie av digitalisering och måste agera med mycket snabbare hastighet för att anpassa sig. Medan molnrörelsen fortfarande blir mer omfattande, ser vi ett mycket mer välkomnat antagande av nya integrationer. Något som vi hoppas också återspeglas med lanseringen av 5G som främst fungerar med telekoms viktiga kärna; nätverk.