https://www.dstny.se/app/uploads/phone-conference-Dstny-e1588590992773.jpg

Solus Business Communications och Uno Telefoni blir ett

SolusBC och Uno Telefoni går ihop och bildar den enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden. Med ett bolag och i gemensam plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och internationellt.

SEB Private Equity blir ny huvudägare i det sammanslagna bolaget. SolusBC och Uno har båda haft en mycket god utveckling och ser i SEB Private Equity en partner som kan bidra med kompetens samt kapital för fortsatt tillväxt. Med sammangåendet tar bolagen en stark position i Sverige som den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och Unified Communications och får samtidigt resurser att genomföra en internationell expansion och fortsätta vidareutveckla tjänsten.

Emilio Dauvin, Investment Director of SEB Private Equity:

”Förutom en mycket intressant position i en spännande marknad har vi tillsammans med grundarna identifierat tre fokusområden. På kort sikt ser vi att det finns en stor potential i att lära av varandra kring hur och på vilket sätt olika typer av mjukvara och tjänster upphandlas i bolagen, samt hur vi erbjuder bästa kundservice. Genom sammangåendet får vi effektivare resursutnyttjande. Resurser som i sin tur kan återinvesteras för snabbare tillväxt internationellt. Till sist ser vi att det finns möjlighet att öka det värde vi levererar till våra kunder genom att tänka mer vertikalt, det vill säga längs olika branscher, och lägga mer fokus på mjukvaruintegration i våra kundkontakter.”

Samtliga huvudägare i SolusBC och Uno kommer att återinvestera i det nya bolaget och inneha en fortsatt operativ funktion i verksamheten. Sammanslagningen förväntas ge positiva effekter i allt från kunderbjudande, leveranser, service och support och inte minst för våra partners som har en mycket viktig roll i den framtida expansionen.
”Med ny huvudägare och genom sammangåendet skapar vi branschens bästa förutsättningar till inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende molnväxelintegratör. Vi ska ta positionen som ledande systemintegratör i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer.” säger Mattias Ohde bolagets tillträdande VD.

Det sammanslagna bolaget förväntas omsätta cirka 200 Mkr på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

För mer information:

Mattias Ohde, VD Solus Business Communications AB, 031–352 40 03

Andreas Johnsson, VD Uno Telefoni AB, 08–120 100 01

Joachim Brandt, PR och Information, 031-352 40 45

Om Solus Business Communications AB Solus Business Communications AB är ett dotterbolag till QM Holding AB och startade sin verksamhet 2009. Bolaget arbetar med tjänsten SolusBC som är en molnbaserad telefonitjänst där slutanvändaren abonnerar på sin molnväxel, telefoni som tjänst. Tjänsten är operatörsoberoende och skalbar, det finns en rad skalfördelar, samt att teknik- och tjänsteutvecklingen ständigt ligger i branschens framkant. Lösningen kan fungera som allt från en enkel mobillösning till en mycket avancerad men användarvänlig telefoniplattform med en rad egenutvecklade tilläggstjänster.

Om SEB Private Equity SEB

Private Equity invests capital from top-tier third party institutions and is a part of Skandinaviska Enskilda Banken’s (SEB) investment management business. Established in 1856, SEB is one of the major Nordic banks with strong historic linkage to industry. Since its formation in 1998, SEB Private Equity has become a leading global private equity investor based in the Nordics focusing on developing companies both operationally and strategically by partnering with entrepreneurs and managers. SEB Private Equity has managed to build a highly networked and experienced team with the skill-set to source proprietary investment opportunities from its networks, execute on transactions, strategically and operationally improve the company fundamentals and as such create value for investors over the long-term. Combined over the various investment strategies, SEB Private Equity manages about USD 4bn in capital on behalf of clients. The investment in Accedo is made by the fund SEB Private Equity Opportunity III. In the tech industry, recent investments by SEB Private Equity range from mature growing companies such as Sintec Media and eFront, fast growing businesses such as Accedo, and early investments in high-growth companies such as WeWork, iZettle, GrubHub, LearnVest and Yello Mobile. For more information, please visit http://www.seb.se/

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.