Freshservice

Freshservice Logo

Om Freshservice

Freshservice lanserades av Freshworks år 2010 och har sedan dess utvecklats till en framträdande IT Service Management (ITSM)-lösning.

Med dess molnbaserade plattform, designad för att effektivisera IT-tjänster och support, har Freshservice blivit populärt bland organisationer världen över.

Dess användarvänliga gränssnitt och mångsidiga funktionalitet har gjort det till ett värdefullt verktyg för att hantera IT-relaterade ärenden och förbättra användarnas upplevelse.

rymdskepp

Förstärk ITSM ytterligare

Integrera Freshservice med Dstnys kringtjänster för att ta er ITSM till nästa nivå. Denna kombination erbjuder en unik möjlighet att ytterligare förbättra effektiviteten i hanteringen av IT-ärenden och förbättra kommunikationen med användarna.

Genom att utnyttja Dstnys kringtjänster kan organisationer skapa en mer responsiv och tillgänglig IT-support, vilket är avgörande för dagens snabbrörliga affärsmiljöer.

Analytics

Fördelar för teamet

Att integrera Dstny med Freshservice ger ert team direkt tillgång till kraftfulla verktyg för kommunikation och samarbete, direkt inom ITSM-plattformen. Detta ökar inte bara produktiviteten utan även medarbetarnas tillfredsställelse genom att minska friktionen i deras arbetsflöden.

Med snabbare tillgång till information och smidigare kommunikationsvägar kan teamet lösa användares problem snabbare, vilket leder till en högre användarnöjdhet och effektivare IT-service.

Förbättrad arbetsdag

För en medarbetare innebär integrationen av Freshservice med Dstnys kringtjänster en betydligt förbättrad arbetsdag.

Inom Freshservices gränssnitt kan medarbetaren enkelt starta kommunikation, hantera ärenden och samarbeta med kollegor, allt med stöd av Dstnys funktioner.

Detta kan inkludera allt från att snabbt skicka uppdateringar om ärendestatus till att effektivt koordinera med teammedlemmar för att lösa komplexa frågor, vilket gör hela processen smidigare och mer effektiv.

api

Detta sker i bakgrunden

Dstny använder APIer för att integrera sina tjänster med Freshservice, vilket underlättar automatiserad datahämtning om IT-ärenden och användare.

För att säkerställa relevanta resultat, måste de datafält som extraheras vara kopplade till det specifika ärendet eller användaren i fråga. Vid framgångsrik matchning, inhämtar APIet omfattande information om såväl den avdelning eller enhet som användaren tillhör, som detaljerad information om användaren själv.

APIet kan även tillhandahålla uppdaterad information om användarens senaste supportförfrågningar eller tjänstebeställningar.

server render fail/waiting for island-28e85fi1Re (separate island render, inside)