Exact Online

Exact online logga

Om Exact Online

Exact Online, lanserad 2005, är en molnbaserad affärslösning designad för små till medelstora företag, som specialiserar sig på bokföring, ERP och CRM. Med sin användarvänlighet och anpassningsbara plattform har den vunnit stor popularitet bland företagare som söker en integrerad lösning för att hantera finanser, försäljning och kundrelationer effektivt.
byggstenar

Grund som bygger förtroende

Genom att ansluta Dstnys kringtjänster med Exact Online, kan företag förbättra sin kundhantering och interaktion. Integrationen möjliggör enkel åtkomst till kritisk kundinformation direkt i kommunikationsflödet, vilket underlättar mer målinriktad och effektiv kommunikation. Detta samarbete syftar till att stärka kundrelationer och optimera arbetsflöden genom bättre informationsutbyte.
förstoringsglas

Dokumenterad kundinformation

Att integrera Dstnys kringtjänster med Exact Online erbjuder företag fördelen av direkt tillgång till uppdaterad kundinformation vid varje kontaktögonblick. Detta ger möjlighet till mer personliga och relevanta samtal, snabbare lösning på kundförfrågningar och effektivare service.

Integrationen bidrar till en högre kundnöjdhet och förbättrade affärsresultat genom att förenkla processen för att upprätthålla och utveckla kundrelationer.

Uppskattad av handläggare

För anställda blir arbetet smidigare med integrationen mellan Dstny och Exact Online. Vid inkommande samtal visas relevant kundinformation automatiskt, vilket möjliggör en omedelbar och informerad respons. För utgående kommunikation förenklas processen ytterligare då samtal kan initieras direkt från kundregistret i Exact Online. Denna integration effektiviserar kundkommunikationen och säkerställer att all data hålls uppdaterad och tillgänglig.

api

Hur går integrationen till?

Dstny använder APIer för att smidigt integrera sina tjänster med Exact Online, vilket underlättar åtkomsten till vital information om kunder eller kontakter.

För att uppnå en exakt matchning krävs det att de inhämtade datafälten matchar den angivna kontakten. Efter en framgångsrik matchning, tillhandahåller APIet inte bara information om organisationen som kontakten tillhör utan även detaljer om kontaktpersonen, inklusive senaste ärende.

Denna process säkerställer att användarna kan få en holistisk vy av kundinformationen för bättre service och uppföljning.

server render fail/waiting for island-28e85fi1Re (separate island render, inside)