Samtalshistorik API

Tjänsten låter kunder som vill hantera sin samtalshistorik i ett eget system anropa Dstnys API för att hämta samtalsdata för hela organisationen.
Mobil växel i molnet
Fyra olika grafer av data visualisering.

Bygg in er statistik på valfritt sätt

Med Samtalshistorik API kan samtalsdata hämtas för tre månader tillbaka var femte minut. Sedan kan du lagra den i egna system t.ex. SQL och bygga egna applikationer. Du kan också analysera er samtalsdata tillsammans med annan affärsdata. Tjänsten har med andra ord inget färdigt gränssnitt (webbsida) där informationen kan ses utan är en tjänst för att flytta samtalsdata från våra system till kundernas egna system.

Perfekt för utvecklaren

Samtalshistorik API låter er som vill hantera er egen samtalshistorik i egna system anropa Dstnys API för att hämta samtalsdata för hela organisationen. Informationen kommer som aggregerad CDR-data.

Detta är ett exempel på hur ett svar kan se ut från en växel

[
  {
    "callerNo": "+4672111111",
    "start": "2017-01-04T16:16:04.274+01:00",
    "receivingNo": "622",
    "received": "2017-01-04T16:16:10.279+01:00",
    "calleeNo": "+4672555555",
    "calleeAnswered": "2017-01-04T16:16:10.279+01:00",
    "stop": "2017-01-04T16:17:31.164+01:00"
  },
  {
    "callerNo": "+4672222222",
    "start": "2017-01-04T16:16:03.004+01:00",
    "receivingNo": "711",
    "received": "2017-01-04T16:16:10.279+01:00",
    "calleeNo": "+4672777777",
    "calleeAnswered": null,
    "stop": "2017-01-04T16:16:33.578+01:00"
  },
  {
    "callerNo": "+4672333333",
    "start": "2017-01-04T16:16:03.004+01:00",
    "receivingNo": "800",
    "received": null,
    "calleeNo": "+4672888888",
    "calleeAnswered": null,
    "stop": "2017-01-04T16:16:33.578+01:00"
  }    
]

Vad fälten betyder

callerNostartreceivingNoreceived
Från vilket nr samtalet ringdes.Datum och tidpunkt för när uppringande person slog numret och lyfte luren.Vilket nr som först mottog samtalet. Om detta nr inte är tomt är det numret till en svarsgrupp som kan vara ”ATTENDANT”, ”ACD”, ”ACD Light” eller ”HUNT GROUP”. Obs alltså att t.ex ”IVR” (tonvalsmeny) exkluderas.När samtalet togs emot, datum och tidpunkt, annars värdet ”null”.
callerNocallerAnsweredstop
Nr till första verkliga personen (användare i växeln) som mottog samtalet.Datum och tidpunkt för när mottagande person besvarade samtalet. Om samtalet av någon anledning inte besvarades är värdet ”null”.Datum och tidpunkt för när samtalet avslutades.  Observera att samtalet räknas som avslutat när den första personen som mottog samtalet antingen lade på luren eller kopplade vidare samtalet.
Laptop som visar analytics

Söka på datum- och tidsperioder

Om man vill hämta samtalshistorik för en viss tidsperiod kan man använda parametrarna ”from” (= från och med) och ”to” (= till och med). Sökningen kan exempelvis vara mellan två klockslag samma dag eller spänna över flera dagar.

Exempel:
https://api.dstny.se/cdr/historik?from=2017-01-04 08:00&to=2017-01-04 17:00
https://api.dstny.se/cdr/historik?from=2017-01-01 08:00&to=2017-01-04 17:00
https://api.dstny.se/cdr/historik?from=2017-01-04&to=2017-01-04

Kom i kontakt med oss

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar, eller så kan du ringa till 010-410 51 30 för att prata med en rådgivare direkt.

Klicka här för att komma till support istället.