Molnväxel

Vad är en molnväxel

Fast telefoni via kopparnätet ersätts i allt snabbare takt med lösningar som bygger på den senaste teknologin inom IT och telekom. Ett område som påverkas av detta är telefonväxlar och växellösningar. Vad vi nu ser är att allt fler går över till en molnväxel istället för en traditionell växel.

Molnet är ett samlingsnamn på tjänster som tillhandahålls över internet. Det handlar i regel om sådant vi tidigare haft på våra egna datorer. Det kan handla om allt från lagring av data till avancerade program. En molnväxel är ett system för hantering av inkommande samtal och internkommunikation på företag.

Molnväxlar gör det möjligt att ha en kostnadseffektiv växellösning som ger mycket större möjligheter till anpassning utifrån kundens unika behov än en traditionell växel. Kapaciteten ökar på molnet och systemet kan skalas uppåt eller nedåt på ett väldigt enkelt sätt utan att man behöver förändra personalstyrkan.

  • Tjänster i molnet är tillgängliga via en vanlig internetuppkoppling.
  • Fast telefoni och växeltjänster via kopparnätet håller på att försvinna.
  • Med en molnväxel minskar arbetsbördan samtidigt som tjänsten blir mer avancerad.
  • Det är enkelt att komma igång med molnbaserade växellösningar.
  • Växellösningen kan skräddarsys med olika funktioner för olika företag.
  • Företagets medarbetare kan vara uppkopplade mot en molnväxel, var de än befinner sig.
  • En molnväxel är i princip helt underhållsfri.

Växeltjänster efter behov

Med en molnväxel är det mycket enkelt att lägga till kapacitet och tjänster i takt med att företaget växer. Dstny kan erbjuda en växellösning som är så flexibel att den passar även företag som arbetar med projekt i olika storlekar och näringsidkare vars verksamhet är säsongsbetonad.

Med en molnväxel får ett företag stor kontroll över sin interna kommunikation vilket skapar effektiva informationsflöden. Det är också möjligt att ge bättre service till kunder och samarbetspartners som kontaktar företaget via telefon. Detta är något av en livsnerv i många branscher och molnbaserade växellösningar kan innebära en stor förbättring.

Med en molnväxel är det lätt att flytta. Tjänstens nav finns online och det enda som behövs för att nå den är en internetuppkoppling. Växeltjänster är något som tidigare krävt att man avsatt personalresurser men med de tekniska lösningar som finns tillgängliga i dag går det att göra stora tidsbesparingar.

Hur kommer man igång?

Om du vänder dig oss i syfte att komma igång med molnbaserade växeltjänster kommer du att få allt stöd som behövs för att företaget ska kunna implementera den nya tekniken. Molnbaserade lösningar är smidiga men vi har också stor vana vid att informera om hur den senaste telekomtekniken kan komma till användning.

Det som brukar vara det svåraste med molnbaserade växellösningar är att se alla de möjligheter som tekniken medför. Ofta kan man skapa stora värden genom att arbeta med små detaljer som hälsningsmeddelanden direkt vid uppringning. Med en molnserver för du mer kontroll över den typen av innehåll och fler funktioner att laborera med.

Allt fler funktioner flyttar upp i molnet i takt med att dataöverföringshastigheterna ökar och nya tjänster utvecklas. En stor fördel med det är att man som företagare slipper göra stora investeringar i hårdvara som kräver underhåll och tekniskt insatt personal. Det leder till fokus på kärnverksamheten, något alla företag borde eftersträva.

Vill du veta mer om våra växeltjänst i molnet? Kontakta oss idag så hjälper en av våra kunniga rådgivare dig vidare.